eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Likwidacja firmy a sprzedaż samochodu

Likwidacja firmy a sprzedaż samochodu

2010-06-15 12:41

Nie tylko przychody uzyskane podczas prowadzenia działalności gospodarczej zaliczane są do tego źródła przychodów. Przychód ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy także niekiedy należy tutaj zaliczyć.
Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2007 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, która była opodatkowana podatkiem liniowym. W roku 2010 sprzedał samochód, który był środkiem trwałym zlikwidowanej firmy. Czy uzyskane ze sprzedaży środki należy opodatkować a jeśli tak, to w jaki sposób?

Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie tylko wtedy, gdy są one środkami trwałymi firmy, ale także wtedy, gdy przed ich sprzedażą zostały one wycofane z tej działalności, o ile pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat. Tyczy się to także sytuacji, gdy dany składnik majątku przestał być środkiem trwałym z uwagi na likwidację prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnik z naszego przykładu musi zatem uznać przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu za przychód z działalności gospodarczej, którą zlikwidował kilka lat temu. Konieczne jest więc tutaj ustalenie wysokości dochodu (ewentualnie poniesionej straty) z tego tytułu. Jest nim różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży tego samochodu a jego niezamortyzowaną częścią (czyli wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych pomniejszoną o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych podczas użytkowania samochodu w czasie prowadzenia działalności gospodarczej).

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia, w jaki sposób powyższe opodatkować. Zdaniem autora należy tutaj zastosować takie same zasady, jakie obowiązywały podczas prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ ta była opodatkowana podatkiem liniowym, w taki sam sposób należy opodatkować dochód uzyskany ze sprzedaży środka trwałego po likwidacji firmy.

Za takim procesem przemawiają dwa przepisy. Pierwszy z nich, przytoczony wyżej, mówi że przychód uzyskany ze sprzedaży składnika majątku stanowiącego środek trwały firmy, który został z niej wycofany przed sprzedażą, lecz gdy ta miała miejsce przed upływem 6 lat od takiego postępowania, traktuje się jak przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Drugi, zawarty w art. 9a ust. 4 updof mówi, że dokonany wybór opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej obowiązuje podatnika w latach następnych, chyba że ten w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zdaniem autora zatem dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu należy opodatkować podatkiem liniowym. Rozliczając się ze swoich dochodów za rok 2010 podatnik powinien w tym zakresie złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36L.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.