eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Niepełnosprawne rodzeństwo a ulga na dzieci

Niepełnosprawne rodzeństwo a ulga na dzieci

2010-06-23 07:10

Bycie opiekunem prawnym niepełnosprawnej siostry i wspólne z nią zamieszkiwanie nie spełnia przesłanek wymaganych przy uldze na dzieci. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 11.06.2010 r. ITPB2/415-272/10/BK
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni wskazała, że od urodzenia mieszka z niepełnosprawną siostrą, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy i zaliczono do I grupy inwalidów. Od września 1976 r. Sąd Rejonowy ustanowił wnioskodawczynię opiekunem prawnym siostry. Funkcję tę sprawuje ona do dnia dzisiejszego. Siostry zamieszkują razem. Zgodnie z postanowieniem sądu siostra wnioskodawczyni jest niezdolna do prowadzenia samodzielnej egzystencji. W zakresie zdolności kierowania swoim postępowaniem znajduje się na poziomie rozwoju małoletniego, który nie ukończył lat trzynastu. Na wnioskodawczyni ciąży obowiązek alimentacyjny. W 1989 r. przeszła ona także na wcześniejszą emeryturę dla kobiet wychowujących dzieci szczególnej troski, aby opiekować się siostrą. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi na dzieci w stosunku do niepełnosprawnej siostry? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zasady korzystania z podatkowej ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami).

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską,
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Przepis ten rozszerza krąg osób uprawnionych do ulgi. Obok rodziców biologicznych i adopcyjnych ulga prorodzinna została również przyznana opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2. wstąpiło w związek małżeński.

W myśl art. 27f ust. 4, odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jednakże w przypadku rodziców rozwiedzionych lub w odniesieniu, do których orzeczona została separacja, ulga przysługiwać będzie jedynie temu rodzicowi, z którym dziecko zamieszkuje.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.