eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wynagrodzenie chorobowe: koszty uzyskania przychodu

Wynagrodzenie chorobowe: koszty uzyskania przychodu

2010-06-30 12:34

Pracownikowi na zwolnieniu lekarskim przed zasiłkiem chorobowym przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca. Przy ustalaniu zaliczki na podatek od takiego wynagrodzenia uwzględnia się koszty uzyskania przychodu. Czy w sytuacji, gdy przy zwykłym wynagrodzeniu pracownika płatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodu, może je także zastosować do wynagrodzenia chorobowego?
Jak stanowi art. 92 §1 pkt 1 Kodeksu pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (nazywanego wynagrodzeniem chorobowym), chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) wynagrodzenie takie mieści się w bardzo szerokiej definicji przychodów ze stosunku pracy. Od przychodów ze stosunku pracy płatnik jest natomiast zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi zasadami, które są niemalże identyczne jak w przypadku zwykłego wynagrodzenia.

Przy ustalania zaliczki na podatek dochodowy płatnik pomniejsza uzyskany przez pracownika przychód m.in. o koszty uzyskania przychodu. Te co do zasady są określane w zryczałtowanej wysokości i wynoszą (art. 22 ust. 2 updof):
  • 111,25 zł miesięcznie, jeżeli zakład pracy jest położony w miejscu zamieszkania pracownika lub
  • 139,06 zł miesięcznie, jeże miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zagład pracy i pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłokę

Jednakże zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 updof (który stosuje się m.in. do przychodów ze stosunku pracy), z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – koszty uzyskania przychodu są określane w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Należy tutaj jednak pamiętać, że koszty uzyskania przychodu w takiej wysokości określa się jedynie do pracy twórczej pracownika. Na zwolnieniu lekarskim pracownik natomiast nie świadczy pracy, a co za tym idzie, nie wykonuje także żadnego twórczego działania, którego efektem będzie powstanie utworu w myśl przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Do wypłacanego za czas choroby wynagrodzenia chorobowego nie można zatem zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. Płatnik powinien uwzględnić tutaj koszty zryczałtowane określone w art. 22 ust. 2 updof.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.