eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ulga odsetkowa tylko na cele mieszkaniowe

Ulga odsetkowa tylko na cele mieszkaniowe

2010-07-05 08:22

Spłata odsetek od transzy kredytu, którą bank wpłacił na konto wnioskodawczyni i która nie została bezpośrednio wykorzystana na cel zakupu mieszkania, nie wypełnia przesłanek określonych w art. 26b ust. 1 i 2 ustawy. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22.06.2010 r. nr IPPB2/415-250/10-2/AK.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W kwietniu 2005 r. wnioskodawczyni zawarła z deweloperem umowę na zakup nieruchomości mieszkalnej. W tym celu wykorzystała własne środki finansowe oraz posiłkowała się kredytem. 28 marca 2006 r. zawarła z bankiem umowę kredytową na 250 000 zł, w której jako cel kredytu zostało wskazane „nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej” ale kwotę kredytu wnioskodawczyni podzieliła na 2 części:
Transza A - 131.000 zł została przelana przez bank „w celu nabycia nieruchomości” - bezpośrednio na konto dewelopera.
Transza B - 119.000 zł została przelana na konto Wnioskodawczyni i opisana jako „refinansowanie kosztów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej budowanej przez dewelopera”.
Refinansowanie zawarte w transzy B polegało na tym, że wcześniej wnioskodawczyni wpłaciła środki deweloperowi pochodzące z własnych zasobów, później zaś uruchamiała transzę kredytową niejako odzyskując rzeczone środki ponownie do dyspozycji. Transza ta została wykorzystana także na roboty budowlane wykończeniowe nabytej nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturami VAT. Cała inwestycja zakończyła się w roku 2006 i w rozliczeniu składanym w roku 2007 (czyli za 2006) wnioskodawczyni rozliczyła ulgę odsetkową od powyższego kredytu w maksymalnej kwocie, czyli 189 000 zł stosownie do poniesionych za okres kredytowania odsetek. W trakcie kontroli urząd skarbowy orzekł, że ulga może dotyczyć jedynie kwoty 131 000 zł transzy przelanej na konto dewelopera i nakazał korektę złożonych zeznań. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do ulgi odsetkowej w pełnej kwocie wyznaczonej limitem, czy jedynie do wysokości określonej przez urząd skarbowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217 poz. 1588) - wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. - podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, czyli osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkalnego, albo
2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.