eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozwód a ulga na dzieci

Rozwód a ulga na dzieci

2010-07-08 07:20

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, ze łączna kwota odliczeń przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24.06.2010 r. nr IPPB4/415-231/10-4/SP.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca wskazał, że od maja 2008 r. jest rozwiedziony. Z byłą żoną ma dwóch małoletnich synów. Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi obojgu rodzicom, zasądził także od wnioskodawcy alimenty na ich rzecz w wysokości 500 zł na każdego. Od stycznia 2008 r. wnioskodawca wyprowadził się z domu i zamieszkał we własnym mieszkaniu. Stałym miejscem zamieszkania synów jest dom matki. Jednakże dzieci, a zwłaszcza starszy syn, przebywają u ojca 2-3 razy w tygodniu oraz prawie we wszystkie weekendy. Wnioskodawca zabiera też syna na tygodniowe wakacje i ferie nad morze i w góry. Podczas pobytu synowie korzystają u ojca ze wszystkiego co jest im potrzebne. Wszystkie koszty pobytu dzieci u wnioskodawcy niezależnie od płaconych alimentów pokrywa sam. Kupuje on także dzieciom ubrania, upominki, słodycze i inne rzeczy. Zabiera je też na pływalnię, czasem dowozi na zajęcia nadobowiązkowe. W związku z powyższym zadał pytanie, czy ma prawo do ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za rok 2009? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1. wykonywał władzę rodzicielską,
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 ww. ustawy, odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (tj. w 2009 r. wynosi 92,67 zł), za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2. wstąpiło w związek małżeński.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: