eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Korekta zeznania a ulga abolicyjna

Korekta zeznania a ulga abolicyjna

2010-09-05 07:14

W związku z uzyskaniem w 2008 r. przychodów (dochodów) z tytułu pracy wykonywanej w Danii wnioskodawca może skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 13.08.2010 r. nr ILPB2/415-594/10-4/WS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Od 18 lutego 2008 r. do 26 lipca 2008 r. wnioskodawca pracował na umowę o pracę w Danii, gdzie osiągnął dochód w wysokości 52 072,82 zł oraz zapłacił podatek w kwocie 15 242,16 zł. W Polsce otrzymał w tym roku natomiast zasiłek z Urzędu Pracy w kwocie 2 769,50 zł. W Danii przebywał łącznie przez 171 dni. Sporządzając zeznanie roczne za 2008 r. nie skorzystał z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a pomniejszył obliczony podatek o część podatku zapłaconego w Danii. Powyższe jest dla niego niekorzystne, gdyż zwrot podatku z Danii musi on doliczyć do podatku w zeznaniu za rok 2009. Chciałby on zatem złożyć korektę zeznania za rok 2008, w którym skorzysta z prawa do odliczenia ulgi abolicyjnej, z wyłączeniem odliczenia podatku zapłaconego w Danii. Zadał pytanie, czy może tak postąpić? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 14 ust. 1 Umowy, z uwzględnieniem postanowień artykułów 15, 17 i 18 pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany w okresie od dnia 18 lutego 2008 r. do dnia 26 lipca 2008 r. na podstawie stosunku pracy wykonywanej w Danii osiągnął dochody w wysokości 52 072,82 zł, natomiast w Polsce otrzymał zasiłek z Urzędu Pracy w kwocie 2 769,50 zł.

W konsekwencji więc, wynagrodzenie z tytułu pracy wykonywanej w Danii podlega opodatkowaniu zarówno w Danii, jak i w Polsce. Przy czym, w Danii opodatkowaniu podlega dochód z tytułu pracy tam wykonywanej, według przepisów prawa podatkowego tam obowiązujących. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 22 Umowy, podwójne opodatkowanie będzie eliminowane w następujący sposób:

a. z zastrzeżeniem postanowień punktu c), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, wówczas pierwsze Państwo zezwoli na:
i. odliczenie od podatku dochodowego danej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim Państwie;
ii. odliczenie od podatku od majątku danej osoby kwoty równej podatkowi od majątku zapłaconemu w tym drugim Państwie.

b. jednakże takie odliczenie w żadnym razie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada bądź na dochód, bądź na majątek, jaki może być opodatkowany w tym drugim Państwie;
c. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji podlega opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, to pierwsze Umawiające się Państwo może włączyć ten dochód lub majątek do podstawy opodatkowania, jednakże powinno zezwolić na odliczenie od podatku od dochodu lub od podatku od majątku tej części podatku od dochodu lub podatku od majątku, która w zależności od konkretnego wypadku przypada na dochód lub majątek posiadany w drugim Umawiającym się Państwie.

W myśl natomiast art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. w tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: