eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Deklaracja VAT: rozliczenie WDT

Deklaracja VAT: rozliczenie WDT

2010-09-21 13:03

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy pamiętać o szczególnym momencie wykazania obowiązku podatkowego od tego typu transakcji. Jest on uzależniony od kilku czynników.
Rozpatrzmy następującą sytuację: 30 lipca 2010 r. podatnik wystawił fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towaru dla kontrahenta z Francji. Towar wyjechał 2 sierpnia 2010 r. Z kolei dokumenty potwierdzające WDT dotarły do podatnika 17 sierpnia 2010 r. W której deklaracji należy wykazać WDT?

Art. 20 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje co do zasady 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia (art. 20 ust. 2 ustawy o VAT).

W naszym przypadku mamy do czynienia z wyjątkiem określonym w art. 20 ust. 2 ustawy. Podatnik wystawił fakturę jeszcze przed dokonaniem WDT, a co za tym idzie, obowiązek podatkowy powstanie tutaj w dacie jej wystawienia, czyli 30 lipca 2010 r.

W rozpatrywanej tutaj sytuacji należy pamiętać jednak jeszcze o innej bardzo istotnej kwestii. Mianowicie, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, WDT podlega opodatkowaniu stawką tego podatku w wysokości 0%, o ile została ona dokonana dla podatnika unijnego posiadającego właściwy i ważny numer VAT UE oraz przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik wejdzie w posiadanie dowodów potwierdzających, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dowodami tymi są: dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 42 ust. 3 ustawy o VAT). W przypadku przewozu towarów bezpośrednio przez sprzedawcę lub nabywcę podatnik powinien posiadać dokument zawierający co najmniej (art. 43 ust. 4 ustawy o VAT):
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;
3) określenie towarów i ich ilości;
4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Gdyby wskazane wyżej dokumenty nie potwierdzały jednoznacznie dostarczenia towarów nabywcy, dowodami potwierdzającymi WDT mogą być także inne dokumenty wskazujące, że WDT miała miejsce.

Data wejścia w posiadanie powyższej dokumentacji jest bardzo istotny z punktu widzenia momentu wykazania WDT w deklaracji VAT. Aby wykazać WDT ze stawką VAT 0% podatnik musi bowiem wejść w ich posiadanie przed terminem do złożenia deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. W naszym przykładzie powyższe zostało spełnione. Obowiązek podatkowy z tyt. WDT powstał w miesiącu lipcu 2010 r. (decydująca jest tutaj data wystawienia faktury), dokumenty potwierdzające dostarczenie towarów dotarły do podatnika natomiast 17 sierpnia 2010 r. czyli przed terminem złożenia deklaracji za lipiec (25 sierpień 2010 r.).

Nasz podatnik powinien zatem wykazać WDT w deklaracji za lipiec.

Jak jednak powinien postąpić, gdyby dokumenty potwierdzające WDT dotarły do niego po upływie terminu do złożenia deklaracji? W takiej sytuacji należy zastosować zasady ujęte w art. 42 ust. 12 i 12a ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku deklaracji miesięcznych, przy braku dokumentów o których mowa wyżej, podatnik nie powinien wykazywać WDT w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dopiero po ich otrzymaniu powinien on skorygować tę deklarację i wykazać WDT ze stawką 0%. Jeżeli jednak nie wejdzie w posiadanie tych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za trzeci miesiąc, licząc od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tyt. WDT, transakcję tę należy wykazać jako dostawę krajową z właściwą tutaj stawką podatku.

Przedstawmy to na przykładzie:
Załóżmy, że nasz podatnik nie wszedł w posiadanie dowodów potwierdzających dostarczenie towaru nabywcy do terminu złożenia deklaracji za wrzesień 2010 r. (tj. do 25 października). W takiej sytuacji powinien on w deklaracji za wrzesień wykazać tę transakcję jako dostawę krajową.

Otrzymanie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% w terminie późniejszym umożliwia natomiast podatnikowi skorygowanie wcześniejszych deklaracji. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie co najmniej dwóch korekt: za lipiec, w której wykaże on WDT ze stawką 0% na plus oraz za wrzesień, w której skoryguje sprzedaż krajową na minus.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.