eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Deklaracja VAT: zaokrąglenia

Deklaracja VAT: zaokrąglenia

2010-10-08 13:25

Składana deklaracja VAT musi odzwierciedlać wszystkie dokonane w danym okresie rozliczeniowym czynności. Wskazane w niej dane są wynikiem podsumowania odpowiednich ewidencji prowadzonych na potrzeby VAT za rozliczany okres. W ewidencjach tych wpisuje się kwoty na podstawie faktur zakupu i faktur sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych groszy. Natomiast przenosząc te dane do deklaracji trzeba stosować zasady zaokrąglania określone w ordynacji podatkowej oraz objaśnieniach do deklaracji.
W tym przypadku na sposób zaokrąglenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku wskazuje art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej (dalej: Op) zgodnie, z którym kwoty te zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy się pomija, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. To samo potwierdza punkt 2 objaśnień do deklaracji.

Omówiony sposób zaokrąglania, dotyczy poszczególnych pozycji w deklaracji, a więc należy go stosować zarówno do podstawy opodatkowania, jak i kwot podatku. Jeżeli w ewidencji jest stosowanych kilka rejestrów dla określenia poszczególnych rodzajów sprzedaży lub nabycia, z których wynikające kwoty wykazywane są następnie w deklaracji zbiorczo w jednej pozycji - zaokrągleniu podlega kwota będąca sumą kwot wynikających z poszczególnych cząstkowych ewidencji.

W praktyce może pojawić się również problem różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a kwotą podatku, jeżeli przemnożymy tę podstawę przez odpowiednią stawkę podatku. Można spotkać się także z sytuacją, że kwota podstawy opodatkowania po zaokrągleniu do 1 zł, która jest przenoszona do deklaracji VAT przemnożona przez stawkę podatku da kwotę podatku, która jest wyższa o 1 zł w porównaniu do łącznej kwoty podatku wykazanej w ewidencji VAT.

Przykład
Z podsumowania ewidencji sprzedaży wynikają następujące kwoty:
  • wartość netto sprzedaży opodatkowanej według stawki 22% - 24.856,54 zł,
  • VAT należny - 5.468,44 zł.

Przenosząc te kwoty do deklaracji VAT po zaokrągleniu podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego z dokładnością do 1 zł, uzyskujemy kwoty:
  • wartość netto sprzedaży opodatkowanej według stawki 22% - 24.857 zł
  • VAT należny - 5.468 zł.

Po przemnożeniu podstawy opodatkowania przez właściwa stawkę VAT, uzyskamy natomiast wynik 5.468,54, czyli po zaokrągleniu daje to kwotę 5.469 zł.

W sytuacji przedstawionej w powyższym przykładzie, wynik przemnożenia podstawy opodatkowania przez stawkę podatku jest o 1 zł wyższy. Mimo to do deklaracji VAT trzeba przenieść dane liczbowe wynikające z podsumowania ewidencji prowadzonych na potrzeby VAT, których podstawę opodatkowania i kwotę VAT zaokrągla się zgodnie z ordynacją podatkową. Wykazanie natomiast w deklaracji wartości wynikających z przemnożenia podstawy opodatkowania przez stawkę podatku, byłoby nieprawidłowe. Stanowisko takie potwierdził m.in. Urząd Skarbowy w Opatowie w piśmie z 12 lutego 2007 r. (nr PP/443- -6/06) oraz Urząd Skarbowy w Lubartowie w piśmie z 31 maja 2007 r. (nr PP/443-2/07).

W takiej sytuacji, aby uniknąć konieczności ewentualnego wyjaśniania niezgodności z urzędem skarbowym, można w deklaracji zamieścić dodatkową informację, że podane w niej kwoty są zgodne z prowadzoną ewidencją. Na jej podstawie urząd skarbowy powinien zaakceptować zadeklarowane kwoty, bez żądania dodatkowych wyjaśnień na temat zaistniałej różnicy.


Jak ustrzec się błędu, skoro przepisy ustawy o VAT są niezwykle skomplikowane, a wyjaśnienia organów skarbowych często sprzeczne? Przeczytasz o tym w poradniku „Vademecum VAT”!

oprac. : Vademecum VAT

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.