eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Najem mieszkania jako koszty firmy?

Najem mieszkania jako koszty firmy?

2010-11-29 08:01

Wydatki ponoszone przez podatnika na wynajem i używanie mieszkania położonego w miejscu, gdzie świadczy on usługi, w okresie ich świadczenia stanowią koszty uzyskania przychodu. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25.11.2010 r. nr IBPBI/1/415-966/10/SK.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania. Dla celów podatku dochodowego prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Miejscem zamieszkania oraz prowadzenia firmy jest miasto X. Obecnie zamierza on podpisać umowę w zakresie świadczenia usług konsultacyjnych w charakterze developera/programisty z firmą mającą siedzibę w mieście Y znajdującym się w innym województwie. Zgodnie z umową zleceniodawca nie będzie zapewniał zleceniobiorcy lokalu niezbędnego do wykonywania usług. Nie wszystkie usługi da się wykonać zdalnie, co wiąże się z częstym przebywaniem w miejscowości Y. Korzystanie hotelu byłoby bardzo kosztowne, a codzienne dojazdy bardzo czasochłonne. Dlatego też, z racjonalnych względów, bardziej opłacalne jest wynajęcie mieszkania w Y, które miałoby służyć zarówno celom noclegowym, jak i wykonywaniu usług. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatku z tytułu najmu takiego mieszkania oraz jego używania będą stanowiły podatkowe koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy jednak pamiętać o tym, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża podatnika.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

* pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
* nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
* być właściwie udokumentowany.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy miejscem zamieszkania Wnioskodawcy (będące jednocześnie siedzibą jego firmy) jest miasto X, a miejscem świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług konsultacyjnych w charakterze developera/programisty będzie miasto Y (znajdujące się w innym województwie), to wydatki jakie będzie ponosić Wnioskodawca z tytułu wynajmu i używania mieszkania w miejscu (miejscowości) świadczenia tych usług, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą mogły w okresie świadczenia tych usług stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez wątpienia bowiem, w złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydatkami a uzyskiwaniem przychodów z ww. źródła przychodów oraz racjonalność poniesienia tych wydatków. Przedmiotowe wydatki nie są również wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.