eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Likwidacja firmy: wyposażenie a podatek

Likwidacja firmy: wyposażenie a podatek

2010-12-03 13:07

Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą, w której wykorzystywał różnego rodzaju wyposażenie (komputer, elektronarzędzia, meble itp.), które z uwagi na wartość poniżej 3 500 zł nie stanowiły środków trwałych, a wydatki na ich zakup zostały bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Czy fakt likwidacji działalności gospodarczej wymaga korekty tych kosztów? Czy wystąpi konieczność opodatkowania przychodu ze sprzedaży tego wyposażenia po zlikwidowaniu działalności gospodarczej?
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że likwidacja działalności gospodarczej nie wpływa na związek pomiędzy poniesionym wydatkiem na nabycie składników majątku a przychodami uzyskiwanymi w trakcie działania firmy. Co za tym idzie słuszne wydaje się stwierdzenie, że w przypadku likwidacji firmy nie należy korygować kosztów uzyskania przychodów poniesionych na nabycie tego wyposażenia.

W związku z powyższym rodzi się jednak inne pytanie: czy ich późniejsze zbycie nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej? Przypomnijmy bowiem, że art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 (tj. takich, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł i które nie zostały zaliczone do środków trwałych), z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Art. 10 ust. 2 pkt 3 updof nakazuje natomiast zaliczyć do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, przychody z odpłatnego zbycia składników majątku o których mowa wyżej, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Aby prawidłowo odpowiedzieć na zadane wyżej pytanie, należy przeanalizować także art. 24 ust. 3 updof. Przepis ten wskazuje, że w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Podatek od powyższego dochodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % tego dochodu i jest on płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, a w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności (art. 44 ust. 4 updof).

Ustawodawca wymaga zatem, aby w remanencie likwidacyjnym podatnik ujął nie tylko towary handlowe czy produkty, ale także pozostające w tym przedsiębiorstwie na dzień likwidacji składniki majątku niezaliczone do środków trwałych (tzw. wyposażenie) i to bez względu na ich wartość. Remanent ten należy następnie opodatkować.

W związku z powyższym późniejsze opodatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia takich składników majątku doprowadziłoby do ich ponownego opodatkowania. Sytuacja taka jest niedopuszczalna. Tym samym zbycie takiego wyposażenia już po zlikwidowaniu działalności gospodarczej i wykazania go w remanencie likwidacyjnym, zdaniem autora, nie będzie stanowiło przychodu zarówno z działalności gospodarczej ani też przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.