eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dwie umowy o pracę: zryczałtowane koszty podatkowe

Dwie umowy o pracę: zryczałtowane koszty podatkowe

2010-12-17 12:20

Często zdarza się, że dany pracownik pracuje u dwóch lub większej liczby pracodawców w oparciu umowy o pracę. W takiej sytuacji, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia każdy z tych pracodawców jest obowiązany uwzględniać w określonej ustawowo wysokości koszty uzyskania przychodów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracownik zawarł np. dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą (np. dwie umowy po 1/2 etatu każda). W takim przypadku zasada stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu jest identyczna.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
1) wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
2) nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
4) nie mogą przekroczyć łącznie 2.502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wskazane wyżej miesięczne koszty uzyskania przychodu pracodawca jako płatnik jest obowiązany uwzględniać przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od danego wynagrodzenia pracownika. Co istotne, koszty te przysługują pracownikowi w każdym miesiącu, w którym uzyskał przychód z umowy o pracę oraz w stosunku do każdej takiej umowy osobno. Tym samym pracodawca, który zatrudnia jednego pracownika w oparciu o dwie umowy o pracę, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy (gdy w danym miesiącu pracownik ten uzyskał przychód z każdej z tych umów) ma on obowiązek uwzględniać koszty uzyskania przychodów w określonej ustawowo wysokości do każdej umowy oddzielnie.

Jak łatwo zauważyć pracownik, który przez cały rok pracował w oparciu o dwie umowy o pracę u danego pracodawcy, przekroczy roczny limit zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów określonych przez ustawodawcę. Odpowiedniej ich korekty dokona on jednak dopiero w zeznaniu rocznym.

Przypomnijmy, że zeznanie takie sporządzi on przede wszystkim na podstawie informacji PIT-11 otrzymanej z zakładu pracy, w której to pracodawca wskaże wysokość uzyskanego przychodu pracownika, pobranych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz zastosowanych przez zakład pracy kosztów uzyskania przychodu. W informacji tej pracodawca nie powinien ograniczać powyższych do wysokości obowiązującego limitu, a wykazać je w wartości faktycznie zastosowanej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.