eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga odsetkowa: ślub a prawo do odliczenia

Ulga odsetkowa: ślub a prawo do odliczenia

2011-01-07 12:23

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na inwestycję mieszkaniową, przy spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej. Prawo do tej ulgi mogą jednak także i stracić.
Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2005 roku podatniczka zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania od dewelopera. Mieszkanie kupiła w roku 2006 (wtedy został sporządzony akt notarialny oraz zostały jej przekazane klucze do niego) i w tym też roku zaczęła korzystać z ulgi odsetkowej. W roku 2010 wstąpiła w związek małżeński. Jej małżonek korzystał wcześniej z tzw. dużej ulgi budowlanej. Czy w takiej sytuacji traci ona prawo do ulgi odsetkowej?

Ulga odsetkowa była uregulowana w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który został uchylony z dniem 01 stycznia 2007 roku. Jednakże podatnicy mogą w dalszym ciągu z ulgi tej korzystać na podstawie praw nabytych. W jej ramach podatnicy mogą odliczać w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania odsetki od zaciągniętego kredytu (pożyczki) mieszkaniowego (obecnie także kredytu/pożyczki zaciągniętych na spłatę takiego kredytu). Przez „kredyt mieszkaniowy”, o którym mowa wyżej należy natomiast rozumieć kredyt (pożyczkę) udzielony bezpośrednio podatnikowi w latach 2002-2006 na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
  1. budową budynku mieszkalnego albo
  2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Podatnicy, którzy nabyli prawo do tej ulgi, mogą w jej ramach odliczać od dochodu odsetki od kredytu (oczywiście do pewnego limitu) aż do końca 2027 roku.

Należy jednak pamiętać, że ustawodawca zawarł szereg ograniczeń w stosowaniu tej ulgi, które były określone właśnie w uchylonym z dniem 01 stycznia 2007 r. art. 26b updof. Jeden z nich mówi, że odliczenie to przysługuje, o ile podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na (art. 26b ust. 2 pkt 7 updof):
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
b) budowę budynku mieszkalnego,
c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
f) przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Wyjątek ten wystąpił w naszym przykładzie. Obecny mąż podatniczki korzystał bowiem z ulgi budowlanej. W związku z tym utraciła ona prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Zdaniem autora jednak brak prawa do korzystania z tej ulgi zaistniał dopiero w roku wstąpienia w związek małżeński (czyli 2010) i będzie dotyczył tego roku i lat następnych. Nie powinna ona natomiast korygować wcześniejszych rozliczeń za lata 2006-2009. W tym czasie bowiem spełniała wszystkie warunki do korzystania z ulgi odsetkowej.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Książka kontroli w firmie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: