eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Oświadczenie PIT-2 i o kosztach dla płatnika

Oświadczenie PIT-2 i o kosztach dla płatnika

2011-01-24 13:06

Dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracownik może złożyć płatnikowi specjalne oświadczenie, w którym wskaże go jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą. Raz złożone oświadczenie jest ważne także w latach następnych, chyba że zmianie uległ stan faktyczny. Podobnie jest w przypadku stosowania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.
Jak stanowi art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 (dochody z działalności gospodarczej lub z prywatnego najmu, od których jest on obowiązany opłacać zaliczki na podatek według skali podatkowej);
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Formularz takiego oświadczenia został oznaczony symbolem PIT-2. Art. 32 ust. 3a updof dodaje tutaj, że oświadczenia tego nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Co za tym idzie, raz złożone oświadczenie jest ważne w latach następnych i nie ma obowiązku jego ponownego składania do czasu zmiany stanu faktycznego w nim wyrażonego, aby płatnik mógł stosować także i w tych następnych latach kwotę zmniejszającą podatek przy ustalaniu wysokości zaliczki podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

Podobnie sytuacja wygląda przy stosowaniu miesięcznych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Przypomnijmy, że te co do zasady wynoszą 111,25 zł. Jeżeli jednak miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy oraz pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę, koszty te wynoszą 139,06 zł. Jednakże koszty w takiej wysokości zakład pracy stosuje jedynie w sytuacji, gdy pracownik złoży mu w tej kwestii stosowne oświadczenie, w którym wskaże spełnienie przesłanek do ich stosowania. Mówi o tym art. 32 ust. 5 updof.

Dodatkowo wskazany wyżej art. 32 ust. 5 udpof określa, że w stosunku do oświadczenia w nim wskazanego przepisy ust. 3a stosuje się odpowiednio. Co za tym idzie, podobnie jak w przypadku oświadczenia PIT-2, także złożone oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu jest ważne w latach następnych (i nie ma obowiązku składania nowego) oraz jest dla zakładu pracy wiążące tak długo, aż pracownik nie powiadomi pracodawcy o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego wcześniej oświadczenia.

Reasumując, jeżeli stan faktyczny określony czy to w PIT-2 czy też w oświadczeniu o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodu nie uległ zmianie, w latach następnych nie ma potrzeby składania przez pracownika nowych oświadczeń.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.