eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przewóz pracowników a przychody podatkowe

Przewóz pracowników a przychody podatkowe

2011-01-25 07:03

Przewóz pracownika na terenie zakładu pracy, wiążący się z lokalizacją zakładu i pracy i potrzebą pracodawcy, nie stanowi świadczenia na rzecz tego pracownika. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2011 r. nr IPPB2/415-938/10-4/AS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Pracownicy spółki pracują w laboratoriach na terenie zamkniętym (ogrodzonym bramami) zakładu produkcyjnego. Z miejsca zamieszkania do bramy zakładu dojeżdżają na własny koszt, a po przekroczeniu bramy w celu dotarcia do konkretnego laboratorium korzystają z wewnętrznego transportu autobusowego funkcjonującego na terenie firmy. Obecnie koszty tego transportu pokrywają pracownicy. Spółka rozważa jednak (zgodnie ze stanowiskiem PIP) przejęcie na siebie tych wydatków. Korzystanie przez pracowników z takiego środka transportu podyktowane jest względami racjonalnymi i organizacyjnymi - odległość od bramy zakładu do poszczególnych laboratoriów wynosi średnio 4 km - nie jest więc możliwe aby pracownicy taką odległość pokonywali pieszo. Nie jest także możliwe, z uwagi na bezpieczeństwo, aby drogę tę pokonywali własnym bądź innym zorganizowanym transportem. Zadano pytanie, czy korzystanie przez pracowników ze środków transportu wewnętrznego funkcjonującego na terenie zakładu produkcyjnego stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

W art. 10 wyżej cytowanej ustawy zostały określone źródła przychodów, gdzie między innymi wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: