eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Bony towarowe a podatki (PIT, CIT i VAT)

Bony towarowe a podatki (PIT, CIT i VAT)

2011-01-28 13:11

Rozpatrzmy następującą sytuację: Firma przekazuje w ramach prezentów dla pracowników bony towarowe. Jak w takim przypadku poprawnie rozliczyć podatki? Czy wydatki poniesione na zakup bonów towarowych dla pracowników należy zaliczyć w koszty? Czy w związku z otrzymaniem bonów towarowych pracownicy uzyskują dochód podlegający opodatkowaniu? Czy przekazanie bonów pracownikom podlega VAT? Jak powyższe ująć w księgach?
Wydatki a koszty podatkowe
Zgodnie z zasadami ogólnymi zaliczania wydatków do kosztów podatkowych (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Z kolei na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS.

Za działalność socjalną należy uznać usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Z kolei przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.

Jeżeli zatem wydatek został poniesiony ze środków ZFŚS, to nie może on zostać zaliczony do kosztu uzyskania przychodu. Kosztem podatkowym jest bowiem w takim przypadku sam odpis na ZFŚS. Jeżeli natomiast wydatek został poniesiony ze środków obrotowych (tak jak dzieje się to w większości przypadków w praktyce), nie jest to wydatek na działalność socjalną i jako taki stanowi koszt uzyskania przychodu na zasadach ogólnych.

Ważne pismo US
Wydatki poniesione przez podatnika ze środków obrotowych na zakup bonów towarowych dla wszystkich pracowników (bez oceny stopnia ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jako wydatki poniesione na rzecz pracowników.

Pismo Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z 19 października 2006 r., nr PDPD/423-22/06

Co z opłatą manipulacyjną?
Niekiedy zakupując bony towarowe, trzeba ponieść także opłatę manipulacyjną i inne opłaty dodatkowe. Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych opłaty takie także stanowią koszt uzyskania przychodów.

Ważne pismo IS
Ponieważ podatnik przy zakupie bonów zostaje obciążony prowizją oraz opłatą manipulacyjną, a wydatek nie może być sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należy go sfinansować ze środków obrotowych. Ustawodawca nie wykluczył z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika (z wyjątkiem wydatków o charakterze socjalnym). Tym samym koszty prowizji oraz opłaty manipulacyjnej za bony zakupione dla pracowników uznać należy za koszty uzyskania przychodu.

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 marca 2009 r., nr ILPB3/423-21/09-2/MC

Podstawa prawna:
art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).


Bony a dochód
Z punktu widzenia podatku rozliczenia PIT najważniejsze jest ustalenie, czy w związku z otrzymaniem bonów towarowych pracownicy otrzymają dochód do opodatkowania. Kluczowe znaczenie ma również fakt, czy wydatek ten został pokryty ze środków ZFŚŚ, czy też nie. Wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Jak widać z powyższego, bony towarowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w ustawie o PIT, dlatego też podlegają opodatkowaniu PIT.

Podstawa prawna:
art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.