eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ryczałt ewidencjonowany: PIT do 31.01.2011 r.

Ryczałt ewidencjonowany: PIT do 31.01.2011 r.

2011-01-31 10:06

Tylko do dziś (poniedziałek 31.01.2011 r.) mają czas podatnicy na rozliczenie się z fiskusem za 2010 r. z przychodów opodatkowanych w sposób określony w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ministerstwo Finansów przypomina, że obowiązku tego można dopełnić także drogą elektroniczną bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Chodzi tutaj przede wszystkim o przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Ci rozliczają się na formularzu PIT-28 wraz ze stosownym załącznikiem oznaczonym symbolem PIT-28/A, jeżeli działalność tę prowadzili na własne nazwisko, bądź symbolem PIT-28/B, gdy w 2010 r. firma była prowadzona w formie spółki osobowej. Wypełniając rocznego PIT-a ryczałtowcy powinni pamiętać także o możliwości skorzystania z szeregu ulg i odliczeń, jakie daje im ustawodawca. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną, na Internet, krew, czy też możliwość odliczenia od przychodu straty poniesionej w latach poprzednich itp.

Na wskazanych wyżej formularzach (PIT-28 i PIT-28/A) rozliczają się także podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lecz w 2010 r. uzyskiwali przychody z tytułu tzw. prywatnego (czyli poza działalnością gospodarczą) najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, dla których wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Także i ci podatnicy mogą skorzystać z odliczeń szeregu ulg.

Przytoczone wyżej formularze składają także ci podatnicy, którzy prowadzą zarówno działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, jak też uzyskują przychody z tyt. prywatnego najmu w ten sposób opodatkowane.

Wszyscy wymienieni wyżej w składanych zeznaniach mogą także przekazać 1 proc. należnego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego poprzez wskazanie w odpowiednim polu jej numeru KRS oraz wnioskowanej kwoty do przekazania (która nie może przekroczyć 1 proc. należnego podatku). Co istotne, nie podaje się tutaj nazwy wybranej organizacji – wystarczające jest wskazanie numeru KRS. Oczywiście wnioskowaną kwotę można przekazać tylko takiej organizacji, która znalazła się w specjalnie w tym celu przygotowanym wykazie. Można go znaleźć tutaj.

31 stycznia 2011 r. to data ważna jednak nie tylko dla tzw. ryczałtowców. Do tego dnia bowiem „rozliczyć” musza się także podatnicy korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej. Ci jednak nie składają w urzędzie skarbowym zeznania rocznego (jak ma to miejsce w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym), a jedynie informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego, czemu służy formularz PIT-16A. Dzieje się tak dlatego, że wysokość podatku płaconego w ten sposób nie jest uzależniona od wysokości osiągniętego przez podatnika przychodu, a ustalana przez organ podatkowy. Tak ustalony podatek kartowicz obniża o kwotę zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne, a o wysokości dokonanego odliczenia informuje organ podatkowy na PIT-16A, który składa się do końca stycznia następnego roku podatkowego. Podobnie jest w przypadku podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych – ci składają PIT-19A. Niestety zarówno kartowicze jak i duchowni nie mogą poprzez składaną deklarację przekazać 1 proc. podatku należnego na rzecz OPP.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że zarówno zeznanie PIT-28 jak i deklaracje PIT-16A oraz PIT-19A można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu w ten sam sposób składa się również jego korektę.

Warto skorzystać

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: