eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenia od dochodu 2010: ulga na Internet

Odliczenia od dochodu 2010: ulga na Internet

2011-02-03 13:14

Zasady korzystania z cieszącej się sporym zainteresowaniem ulgi w zakresie odliczania wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet nie uległy zmianie w stosunku do roku 2009. W dalszym ciągu górny limit odliczenia jest określony na kwotę 760 zł. Dosyć sporej przebudowie (na korzyść podatników) uległy jednak przepisy, które będą obowiązywać przy rozliczeniach za rok 2011.
Odliczenie, potocznie zwane ulgą na Internet, ustawodawca uregulował w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), który to mówi, że od dochodu podlegającemu opodatkowaniu można odliczyć wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy rozliczają swoje dochody wg skali podatkowej lub płacą ryczałt ewidencjonowany. Nie mogą z niej skorzystać natomiast podatnicy płacący podatek liniowy.

Aby z ulgi skorzystać, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Część z nich wynika z przytoczonego wyżej art. 26 ust. 1 pkt 6a updof. Kolejne, zawarte w art. 26 ust. 7 pkt 1 updof, dotyczą obowiązków dokumentacyjnych.

Pierwszy z warunków do limit przysługującego odliczenia. Otóż jeden podatnik z tytułu tej ulgi nie może odliczyć więcej niż 760 zł poniesionych wydatków na użytkowanie Internetu w trakcie roku. Oczywiście jest to górny limit odliczenia – w PIT natomiast wykazywana jest kwota faktycznie wydatkowana na ten cel. Przykładowo zatem, gdyby udokumentowane wydatki na użytkowanie sieci Internet w roku 2010 wynosiły 500 zł, taką kwotę odliczenia podatnik wykaże w swoim zeznaniu, gdyby natomiast wydatki te sięgnęły 1 000 zł, odliczyć będzie on mógł jedynie 760 zł.

Istotne jest także to, gdzie podatnik korzysta z Internetu. Odliczeniu bowiem podlegają jedynie wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu lub budynku będącym miejscem zamieszkania podatnika. Miejsce to nie musi być takie same, jak miejsce jego zameldowania. Warto tutaj jednak pamiętać o obowiązkach ewidencyjnych wobec urzędu skarbowego, gdy mieszkamy gdzie indziej niż jesteśmy zameldowani (co do zasady złożenie aktualizacji danych na formularzu NIP-3). Co prawda nie jest od tego uzależniona możliwość skorzystania z ulgi na Internet, jednakże niedopełnienie tego obowiązku jest karalne

O ile ważne jest to, gdzie z Internetu podatnik korzysta, tak większego znaczenia nie ma rodzaj wykorzystywanej usługi. Prawo do ulgi przysługuje zarówno w stosunku do abonamentu za stałe łącze jak i w stosunku do opłat za dostęp wdzwaniany do Internetu. Ulga przysługuje także na podatnikom korzystającym z tzw. Internetu mobilnego w telefonie komórkowym, czy też posiadającym oddzielny abonament na tego typu usługi oferowany przez sieci komórkowe. Niestety tutaj organy podatkowe mogą próbować kwestionować prawo do ulgi podnosząc, że podatnik nie korzystał z niego w lokalu/budynku będącym jego miejscem zamieszkania. Warto tutaj zadbać o to, aby na fakturze dokumentującej zakup takich usług znalazł się adres zamieszkania podatnika, co zmniejsza prawdopodobieństwo sporu z fiskusem lecz niestety go nie wyklucza. Praktyka organów jest bowiem różna w tej kwestii. Na szczęście to ostatni rok niepewności w tym zakresie.

W ramach ulgi odliczyć nie można natomiast opłaty instalacyjnej (np. na zakup i montaż urządzeń niezbędnych do korzystania z Internetu).

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: