eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zeznania roczne 2010: ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne 2010: ulgi i odliczenia w pigułce

2011-01-01 00:01

Rok 2010 nie należy do tych, w których ustawodawca dokonywał dużych zmian w zakresie korzystania z ulg podatkowych. W roku tym nie powstała żadna nowa ulga, żadna też nie została usunięta. Z nielicznymi wyjątkami bez zmian pozostały także zasady korzystania z odliczeń.
W roku 2010 obowiązywała taka sam skala podatkowa, jak w roku 2009 (dwie stawki podatku: 18 proc. i 32 proc.). Bez zmian pozostała także kwota wolna od podatku oraz zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu. Ustawodawca pozostawił bez zmian także zasady korzystania i rozliczania ulgi na dzieci (w tym także limit odliczenia). Niewielkiej modyfikacji uległy natomiast przepisy w zakresie przekazywania 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego..

Ustawodawca zachował zatem wszystkie wcześniejsze limity oraz preferencje w zakresie odliczeń. Nie zmienił przy tym katalogu przychodów/dochodów, w stosunku do których z odliczeń tych można skorzystać. Tak jak w latach poprzednich, jedne z nich pomniejszają przychód/dochód a inne sam podatek. Zmianie uległ jedynie limit odliczeń w ramach ulgi odsetkowej.

Bez zmian pozostały także prawa nabyte do ulg, które obecnie już nie istnieją (np. duża ulga budowlana).

Pewne zmiany, w zakresie korzystania z ulgi na Internet oraz rehabilitacyjnej ustawodawca wprowadził do ustawy z dniem 01 stycznia 2011 r., ale te będą mieć zastosowanie dopiero przy zeznaniach składanych za rok 2011.

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
  • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
  • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
  • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
  • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
  • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
  • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
  • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
  • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2009 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2009 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2009 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 264 810 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna) 1 112,04 zł na każde dziecko rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie
PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2009 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2009 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na pomoc domową (sprzed 2007r.) Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w części opłaconej przez płatnika PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: