eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynagrodzenie dla płatnika za płacenie podatków

Wynagrodzenie dla płatnika za płacenie podatków

2011-02-24 13:41

Gro podatników nie jest zobligowanych do samodzielnego obliczania i odprowadzania do budżetu państwa podatku w trakcie roku. Chodzi tutaj przede wszystkim o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenia itp. Obowiązki podatkowe, w zakresie prawidłowości ustalania wysokości podatku czy też samego odprowadzenia go do budżetu, zostały tutaj przerzucone na płatnika (pracodawcę). Gdy ten wywiązuje się z nich prawidłowo, przysługuje mu za wykonane czynności wynagrodzenie.
Art. 28 §1 Ordynacji podatkowej mówi, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, zgodnie z którym wynosi ono:
  1. 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  2. 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Kwota tego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów. Co ważne, płatnik lub inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Niestety przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie powyższego wynagrodzenia, jak też przepisy rozporządzenia wykonawczego, są dosyć ubogie. W sumie poza wskazaniem, że takie wynagrodzenie im przysługuje, jego wysokości, oraz jak należy postąpić w przypadku nienależnego pobrania wynagrodzenia lub w wysokości wyższej od należnej, nie regulują dodatkowych kwestii związanych z tym wynagrodzeniem.

Przykładem może być tutaj moment potrącenia wynagrodzenia. Przepisy milczą w tej kwestii. To może prowadzić do pewnych wątpliwości interpretacyjnych. Ordynacja podatkowa nie wskazuje bowiem, czy stosownego potrącenia należnego wynagrodzenia płatnik powinien dokonać w tym samym miesiącu, w którym wpłacił uprzednio pobrany podatek. Nie określa ona także terminu, w którym to uprawnienie płatnika może być zrealizowane.

Zdaniem autora, z uwagi na brak stosownych regulacji w przepisach podatkowych, moment, którym płatnik skorzysta z przysługującego mu uprawnienia do wynagrodzenia, zależy tylko od niego. Nie ma tutaj przeciwwskazań, aby potrącenia wynagrodzenia dokonywać co miesiąc, raz na kwartał, czy nawet raz do roku. Pamiętajmy jednak, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 §1 O.p.).

Zdaniem autora, termin ten należałoby przyjąć jako końcowy termin uprawniający do potrącenia przysługującego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowo wpłacanych podatków. Takie samo stanowisko zajął przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25.04.2010 r. nr IPPB2/415-11/10-3/MK1.

Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa stanowi przychód miesiąca, w którym zostało faktycznie pobrane. Należy także pamiętać, że potrącone wynagrodzenie podlega wykazaniu w deklaracji PIT-4R.

Uwaga
W razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.