eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna a ślub dzieci

Ulga prorodzinna a ślub dzieci

2011-03-02 13:22

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie oraz niektóre pełnoletnie. Należy jednak pamiętać, że z odliczenia można korzystać jedynie do czasu, aż dziecko nie wstąpi w związek małżeński.
Przepisy w zakresie ulgi prorodzinnej ustawodawca zawarł w dwóch miejscach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 27f oraz art. 6. Zgodnie z nimi, od podatku dochodowego obliczonego wg skali podatkowej, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu, podatnik ma prawo odliczyć pewną kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Odliczenie to przysługuje także na dzieci
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem.

Lista warunków skorzystania z ulgi jest szersza, aniżeli podane wyżej. Jeden z nich mówi, że odliczenie przysługuje jedynie na te dzieci, które nie wstąpiły w związek małżeński. W art. 27f ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że odliczenie to nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko w taki związek wstąpiło.

Warto zwrócić uwagę, że powyższy przepis ma zastosowanie do wszystkich dzieci, czyli także tych, które przed ślubem pełnoletności jeszcze nie uzyskały (np. córka, która wyszła za mąż w wieku 17 lat). Przypomnijmy w tym miejscu, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje, kogo należy rozumieć za osobę pełnoletnią. Stosowne zapisy w tej kwestii znalazły się w Kodeksie cywilnym, którego to art. 10 § 1 stanowi, że pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. W § 2 ustawodawca dodał tutaj, że przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

W zakresie stosowania ulgi nie ma przy tym znaczenia, że po wstąpieniu w związek małżeński dzieci nadal pozostają na utrzymaniu swoich rodziców, jako że same nie posiadają własnych środków do życia.

Uwaga!
Z ulgi prorodzinnej można skorzystać jedynie za te miesiące danego roku kalendarzowego, które poprzedzały miesiąc wstąpienia dziecka w związek małżeński. Nie ma przy tym znaczenia, czy zawarcie tego związku nastąpiło na początku w środku czy też na końcu miesiąca. W tym przypadku ulgi nie rozbija się na dni.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.