eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na uczące się i pracujące dziecko?

Ulga na uczące się i pracujące dziecko?

2011-03-03 12:59

Z ulgi prorodzinnej rodzice mogą korzystać także w stosunku do dzieci pełnosprawnych i pełnoletnich. Tutaj ustawodawca nakłada jednak dodatkowe warunki. Jeden z nich dotyczy dochodów dziecka, inny mówi o tym, że dziecko musi się uczyć. Istnieje też ograniczenie wiekowe.
Jedna z użytkowniczek naszego forum ma na utrzymaniu 21-letnią uczącą się córkę. Córka otrzymuje rentę rodzinną i dodatkowo w 2010 r. zarobiła na umowę zlecenie ok. 1 500 zł. Zadała pytanie, czy dochód córki powinna doliczyć do swojego, czy może skorzystać z ulgi na dzieci? Gdyby się okazało, że córka musi się sama rozliczyć, to czy może w swoim zeznaniu odliczyć niewykorzystaną przez matkę część ulgi na dzieci?

Ogólna zasada podatku dochodowego mówi, że ze swoich dochodów każdy podatnik rozlicza się indywidualnie. Pewien wyjątek stanowią tutaj małżonkowie, którzy mogą na wniosek wyrażony w zeznaniu rocznym skorzystać ze wspólnego opodatkowania osiągniętych dochodów (art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Tutaj ustawodawca nakłada jednak obowiązek spełnienia dodatkowych warunków.

W pewnych sytuacjach do dochodów rodziców dolicza się także dochody uzyskane przez ich dzieci. Szczegóły w tym zakresie znalazły się w art. 7 updof. Przepis ten odnosi się jednak jedynie do dzieci małoletnich (czyli tych, które co do zasady nie ukończyły lat 18-stu). Na dodatek nie ma on zastosowania do dochodów uzyskanych przez dziecko z pracy.

W naszym przypadku córka jest osobą pełnoletnią, otrzymuje rentę rodzinną oraz zarobiła na umowę zlecenie ok. 1 500 zł. Co za tym idzie powinna samodzielnie rozliczyć się z uzyskanych w 2010 r. dochodów. Właściwym formularzem będzie tutaj druk oznaczony symbolem PIT-37. W składanym zeznaniu powinna ona uwzględnić zarówno dochód uzyskany z umowy zlecenia (na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11) jak i z renty rodzinnej (na podstawie otrzymanej informacji PIT-11A tudzież zeznania PIT-40A z ZUS).

Powyższe nie przeszkadza jednak matce w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej na tę córkę. Art. 27f ust. 6 updof stanowi bowiem, że przepisy w zakresie ulgi na dzieci stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących dzieci pełnoletnie, o których mowa m.in. w art. 6 ust. 4 pkt 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Wskazany wyżej art. 6 ust. 4 pkt 3 updof mówi z kolei o dzieciach do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej tzw. kwotę wolną od podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Córka naszej podatniczki otrzymywała w 2010 r. rentę rodzinną – ta jednak (zgodnie z przytoczonymi przepisami) nie pozbawia prawa do skorzystania z ulgi na dzieci. Zarobiła ona także na umowę zlecenie ok. 1 500 zł. Dochód ten jest opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (tzn. na zasadach określonych w art. 27). Jego wysokość nie przekracza jednak kwoty wolnej od podatku, która wynosi 3 089 zł. Co za tym idzie, o ile są spełnione pozostałe przesłanki wynikające z art. 27f updof, podatniczka może skorzystać z ulgi prorodzinnej w stosunku do córki.

Córka nie może natomiast w swoim zeznaniu odliczyć niewykorzystanej przez matkę części ulgi na dzieci. Nie jest bowiem możliwe, aby córka skorzystała z ulgi prorodzinnej na samą siebie. Prawo do odliczenia przysługuje jedynie rodzicom i innym podmiotom wymienionym w art. 27f (czyli np. opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym).

Oceń

2 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.