eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga rehabilitacyjna a zakupy na raty

Ulga rehabilitacyjna a zakupy na raty

2011-03-15 13:15

W ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne bądź podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby mogą odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym szereg wydatków, w tym m.in. poniesionych na nabycie niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione.
Rozpatrzmy następującą sytuację: W 2010 r. podatnik będący osobą niepełnosprawną (jest sparaliżowany od pasa w dół) zakupił na raty wózek inwalidzki. Ostateczny termin spłaty rat tego wózka przypada na rok 2011. Do końca 2010 r. podatnik zapłacił jedynie połowę ceny. Jego dochód uzyskany w roku 2010 pozwala na odliczenie całego tego wydatku. Czy w takiej sytuacji podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) stanowi, że podstawę obliczenia podatku stanowi uzyskany dochód po odliczeniu m.in. kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Art. 26 ust. 7a pkt 3 updof dodaje tutaj, że za wydatki te uważa się m.in. innymi wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
Co istotne, w przepisie tym mieści się tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo–rehabilitacyjne i musi być ściśle związany ze schorzeniem osoby niepełnosprawnej. W naszym przypadku powyższe warunki zostały spełnione, podatnik sparaliżowany od pasa w dół nabył wózek inwalidzki, który ułatwia mu poruszanie się.

Należy przy tym pamiętać, że warunkiem odliczenia tego typu wydatków jest posiadanie przez osobę, której one dotyczą (art. 26 ust. 7d updof):
  1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. (art. 26 ust. 7g updof).

Co ważne, w stosunku do wydatków opisanych wyżej ustawodawca nie ustalił górnego limitu odliczeń. Jedynym ograniczeniem jest tutaj wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Z drugiej jednak strony odliczeniu podlegają jedynie wydatki faktycznie poniesione w danym roku. Podatnik z naszego przykładu dokonał zakupu wózka poprzez zawarcie ratalnej umowy sprzedaży, której całkowita spłata nastąpi w 2011 roku. W takiej sytuacji (co stwierdził także m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21.12.2009 r. nr IBPBII/1/415-761/09/ASz) w danym roku możliwe jest odliczenie jedynie sumy rat zapłaconych w tymże roku, jako że tylko taka kwota wydatku została poniesiona.

Podatnik z naszego przykładu w ramach ulgi rehabilitacyjnej za rok 2010 może zatem odliczyć jedynie połowę ceny wózka, gdyż jedynie tę uregulował w tym roku. Pozostała część będzie podlegała odliczeniu w roku 2011, jako że wtedy to zostanie ona uregulowana.

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.