eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot towarów na przełomie roku: rozliczenie VAT

Zwrot towarów na przełomie roku: rozliczenie VAT

2011-03-24 13:30

W rzeczywistości gospodarczej nie jest możliwe wykluczenie sytuacji, w której nabywcy nie dokonują zwrotu wcześniej nabytych towarów. Jak wystawić fakturę korygującą na taki zwrot i ją rozliczyć w przypadku, gdy sprzedaż miała miejsce w roku 2010 a zwrot w roku 2011?
Przede wszystkim sprzedawca musi pamiętać, że na zwrot towaru winien wystawić korektę faktury VAT. Zasady wystawiania tych dokumentów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a ściślej mówiąc w §13 i 14 tego rozporządzenia.

Jest to niezbędne celem ustalenia prawidłowego obrotu (podstawy opodatkowania) oraz podatku należnego po jego stronie i podatku naliczonego po stronie nabywcy z tytułu zawartej transakcji.

Wystawiona faktura korygująca będzie oczywiście zmniejszała wartości wykazane na fakturze pierwotnej. Co za tym idzie, sprzedawca, przy rozliczaniu się z podatku VAT z fiskusem, dokona obniżenia podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury korygującej. Musi on w takiej sytuacji pamiętać jednak o pewnych ograniczeniach nałożonych przez ustawodawcę. Otóż w art. 29 ust. 4a ustawy o VAT zawarł on, że w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.
Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Co za tym idzie, wystarczającymi przesłankami uprawniającymi do zmniejszenia podatku należnego nie są jedynie zwrot towaru oraz wystawienie faktury korygującej. Sprzedawca musi jeszcze posiadać potwierdzenie otrzymania tej korekty przez nabywcę. W praktyce potwierdzenie to często sprowadza się zawarcia stosownej adnotacji na kopii faktury korygującej, na której to nabywca wskazuje dzień otrzymania faktury korygującej i potwierdza to swoim podpisem. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby potwierdzenie to przyjęło inną postać – ustawodawca nie określił bowiem jego formy.

Załóżmy, że zwrot towaru jak i wystawienie faktury korygującej miały miejsce w lutym 2011 r., a podatnik rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne. W takiej sytuacji sprzedawca będzie mógł uwzględnić tę korektę faktury w deklaracji za luty 2011 r., jeżeli potwierdzenie otrzymania jej przez odbiorcę wpłynie do niego do 25 marca 2011 r., czyli terminu złożenia deklaracji za ten miesiąc. Jeżeli potwierdzenie takie dotrze do niego później, korekta zostanie ujęta w deklaracji za ten miesiąc rozliczeniowy, w którym otrzyma on omawiane wyżej potwierdzenie.

Kolejna kwestia budząca wątpliwości, to jaką stawkę VAT korekta faktury winna zawierać. Pamiętajmy bowiem, że obowiązujące do końca roku 2010 r. stawki 3, 7 i 22% zostały co do zasady z dniem 01 stycznia 2011 r. zastąpione stawkami 5, 8 i 23%. Istotne znaczenie ma tutaj

Tutaj należy pamiętać, że faktura korygująca dotyczy sprzedaży towaru, która miała miejsce w roku ubiegłym. Nie dokumentuje ona nowej transakcji, a jedynie koryguje wartość wcześniejszej, na której stawka podatku została określona prawidłowo. Na fakturze korygującej sprzedawca powinien zatem zastosować tę samą stawkę podatku, jaka była wskazana na fakturze pierwotnej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.