eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga prorodzinna 2010: sposób obliczania

Ulga prorodzinna 2010: sposób obliczania

2011-03-28 13:53

Ulga prorodzinna przysługuje wszystkim tym podatnikom, którzy w danym roku wychowywali dzieci małoletnie i niektóre pełnoletnie, pod warunkiem osiągania w tymże roku dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. Należy jednak pamiętać, że limit przysługującego odliczenia może być różny w zależności od zaistniałych sytuacji.
Art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) mówi, że odliczeniu w ramach ulgi prorodzinnej podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (w roku 2010 była to kwota 556,02 zł) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Ulga ta przestaje przysługiwać poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
  1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
  2. wstąpiło w związek małżeński.

Miesięczna kwota ulgi wynosi zatem 556,02 zł x 1/6 = 92,67 zł – iloczyn tej kwoty i ilości miesięcy, w których podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej bądź też sprawował opiekę prawną nad dzieckiem, stanowi górny limit odliczenia. Oczywiście limit ten nie może być wyższy aniżeli iloczyn tejże kwoty i 12 miesięcy, czyli 1 112,04 zł.

Przykład 1
10 sierpnia 2010 r. małżonkom urodziło się dziecko, które wychowywali oni przez pozostałą część roku. W takiej sytuacji przysługuje im ulga prorodzinna za okres od sierpnia do grudnia 2010 r., czyli 4 miesiące. Limit odliczenia wyniesie zatem: 4 x 92,67 zł = 370,68 zł.

Przykład 2
25 lipca 2010 r. 21-letnia ucząca się córka podatników, która w 2010 r. nie uzyskała żadnych dochodów, wstąpiła w związek małżeński. W takiej sytuacji rodzice będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej w stosunku do córki za okres od stycznia do czerwca, czyli 6 miesięcy. Limit odliczenia wyniesie zatem: 92,67 zł x 6 = 556,02.


W art. 27f ust. 3 updof ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka przez więcej niż jednego podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Przykład 3
Od 16 kwietnia do końca 2010 r. podatnik pełnił funkcję rodziny zastępczej dla małoletniego dziecka na podstawie orzeczenia sądu. W takiej sytuacji będzie mógł skorzystać z ulgi prorodzinnej na to dziecko za pełne miesiące od maja do grudnia i 15 dni miesiąca kwietnia.
Limit odliczenia wyniesie zatem: 92,67 zł x 8 + (92,67 / 30 x 15) =741,36 zł +46,34 zł = 787,70 zł


W art. 27f ust. 4 ustawodawca wskazał natomiast, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Przykład>4
Małżonkowie składają swoje zeznania roczne oddzielnie. W 2010 r. mieli na utrzymaniu dwójkę swoich małoletnich dzieci. Rozliczając się z dochodów z rok 2010 mogą oni przysługującą im ulgę prorodzinną w wysokości 2 224,08 zł podzielić między siebie w dowolnie ustalonych proporcjach. Istotne jest jedynie, aby nie został przekroczony górny limit odliczenia.


Ulga prorodzinna za 2010 r. na jedno dziecko przysługuje w wysokości:
  • 1 112,04 zł rocznie
  • 92,67 zł miesięcznie
  • 3.089 zł dziennie

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.