eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jaki podatek od nieruchomości za garaż?

Jaki podatek od nieruchomości za garaż?

2011-03-31 12:06

Podatek od nieruchomości został unormowany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatkowi temu podlegają co do zasady wszelkie nieruchomości (grunty, budynki a niekiedy także i budowle), w tym m.in. garaże. W zależności jednak od tego, gdzie garaż się znajduje i czemu służy, różny będzie obliczony dla niego podatek.
W rzeczywistości można wyróżnić trzy podstawowe sytuacje, w których podatek od garażu o tej samej powierzchni użytkowej będzie różny: garaż wolnostojący, garaż mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego i garaż wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. Podatek ten będzie najniższy w przypadku garażu znajdującego się w bryle budynku mieszkalnego, najwyższy natomiast w przypadku garażu wykorzystywanego na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, z tym że w przypadku gdy ich wysokość w świetle wynosi od 1,40 m do 2,20 m, do opodatkowania tym podatkiem zalicza się 50% ich powierzchni, a powierzchnię, której wysokość jest mniejsza niż 1,40 m przy ustalaniu kwoty podatku w ogóle się pomija.

Garaże co do zasady mieszczą się grupie budynków pozostałych. Na rok 2011 górna granica podatku dla takich obiektów wynosi 7,06 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Oczywiście faktyczna kwota tego podatku jest ustalana na dany rok przez radę gminy w drodze uchwały, która może zadecydować, że będzie ona odpowiednio niższa. Gmina nie może jedynie postanowić o zastosowaniu kwoty wyższej, aniżeli wynikająca z przepisów zewnętrznych.

Inaczej jest w przypadku wykorzystywania garażu na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji bowiem stawka podatku na 2011 rok może sięgnąć nawet kwoty 21,05 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Tutaj o faktycznej wysokości stawki podatku także decyduje rada gminy w drodze uchwały. Należy przy tym pamiętać, że taka stawka podatku ma zastosowanie bez względu na to, czy garaż stanowi oddzielną nieruchomość, czy też mieści się w bryle budynku mieszkalnego.

Z kolei w sytuacji, gdy garaż mieści się w budynku mieszkalnym, jego powierzchnia jest opodatkowana stawką podatku przewidzianą dla tego budynku. W tej kwestii jest zgodność zarówno wśród organów podatkowych jak i sądów administracyjnych. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28.02.2007 r. sygn. akt I SA/Wr 1068/06 (orzeczenie prawomocne) wskazał, że „(…) przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadzają – dla celów podatkowych – odrębnej kategorii "garaże". Stawki podatku jakie należy stosować w tym przypadku zależą od dwóch czynników, tj., od umiejscowienia garażu (w budynku "mieszkalnym" czy "pozostałym") oraz jego przeznaczenia. (…) dla celów opodatkowania, garaż znajdujący się w budynku mieszkalnym zalicza się do całości pomieszczeń znajdujących się w bryle budynku, a związanych z szeroko rozumianą funkcją zamieszkiwania. Garaże wolnostojące kwalifikowane są natomiast do tzw. grupy "pozostałe budynki". (…)”

Na rok 2011 górna stawka podatku dla budynków mieszkalnych wynosi 0,67 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Oczywiście, podobnie jak w pozostałych przypadkach, wysokość tej stawki także określa rada gminy w drodze uchwały, która nie może być wyższa od kwoty wyżej wskazanej.

Warto wspomnieć także, że przez powierzchnię użytkową budynku lub jego części na potrzeby podatku od nieruchomości rozumie się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe (art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Reasumując, w zależności od tego, czy garaż stanowi samoistny budynek, czy też mieści się w budynku mieszkalnym, oraz od jego przeznaczenia, za 1 m2 jego powierzchni użytkowej właściciel może zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości od kilkudziesięciu groszy do ponad 20 zł.

Przykład
Załóżmy, że powierzchnia użytkowa garażu wynosi 25 m2, a jego wysokość to 2,40 m. Przy maksymalnych stawkach podatku za garaż ten podatnik musiałby zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości:
  • 7,06 zł/m2 x 25 m2 = 176,5 zł – w przypadku garażu wolnostojącego
  • 0,67 zł/m2 x 25 m2 = 16,75 zł – w przypadku garażu mieszczącego się w bryle budynku mieszkalnego
  • 21,05 zł/m2 x 25 m2 = 526,25 zł– w przypadku garażu wykorzystywanego na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej

Garaż dobudowany do budynku
W przytoczonym wyżej wyroku WSA zwrócił uwagę na dodatkową istotną kwestię. Otóż sąd rozstrzygał w kwestii stawki podatku od nieruchomości w stosunku do garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego. W przedmiotowej sprawie budynek mieszkalny i garażowy przylegały do siebie, posiadały samodzielne ściany zewnętrzne oddzielone szczeliną dylatacyjną na całej długości garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego. Oba obiekty zostały zrealizowane jako oddzielne obiekty, posiadające osobne ściany i dach i wzniesione na podstawie odrębnych decyzji o pozwoleniu na budowę. WSA uznał, że w takiej sytuacji garaż należy zakwalifikować do budynków pozostałych i opodatkować stawką podatku od nieruchomości właściwą dla tego typu obiektów, a nie stawką podatku dla budynków mieszkalnych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.