eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wspólnota mieszkaniowa: dochody zwolnione z podatku

Wspólnota mieszkaniowa: dochody zwolnione z podatku

2011-05-30 13:23

Dochody uzyskiwane przez wspólnoty mieszkaniowe co do zasady korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Ważne jest tu jednak nie tylko to, jaka instytucja uzyskuje taki dochód, ale także z jakiego źródła i jak go wykorzysta.
Art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) mówi, że wolne od tego podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Przytoczony przepis wskazuje zatem trzy warunki, które należy spełnić, aby dany dochód korzystał ze zwolnienia z podatku:
  1. dochód ten musi uzyskać podmiot wprost wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop (czyli np. spółdzielnia mieszkaniowa, czy wspólnota mieszkaniowa)
  2. dochód ten musi być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  3. tak uzyskany dochód należy przeznaczyć na ściśle określony cel, czyli na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Istotny jest tutaj więc podmiot uzyskujący dochody, źródło ich uzyskania oraz cel, na który zostaną one wydane. Tylko łączne spełnienie tych przesłanek daje prawo do zwolnienia uzyskanego dochodu z podatku dochodowego na podstawie przytoczonego wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Zgodnie z powyższym zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:
  • gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych
  • innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, i to także wtedy, gdy zostaną one przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

Istotne jest tutaj więc określenie, co należy rozumieć przez zasoby mieszkaniowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 07.01.2011 r. nr IPPB3/423-738/10-4/MC wskazał, że do zasobów tych należy zaliczyć:
  1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.: zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki oraz inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi przychody jak i sfinansowane z nich koszty są przychodami i kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz stanowią odpowiednio przychody i koszty podatkowe, na podstawie których ustala się dochód, a który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop jest wolny od podatku dochodowego, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z tego przepisu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: