eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › PIT-38 za 2010 r. a ulgi podatkowe

PIT-38 za 2010 r. a ulgi podatkowe

2011-06-11 07:13

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości odliczania darowizn od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. W związku z tym art. 40 ust. 7 z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego będący przepisem szczególnym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący o wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, nie ma w tym przypadku zastosowania - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 02.06.2011 r. nr IPPB4/415-240/11-2/JS.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2010 r. wnioskodawczyni sprzedały udziały w spółce i osiągnęła z tego tytułu dochód. W tym samym roku dokonała darowizny na rzecz Prawosławnej Diecezji z przeznaczeniem na kościelną działalność charytatywno –opiekuńczą. Zadała pytanie, czy od dochodu uzyskanego z kapitałów pieniężnych może odliczyć dokonaną darowiznę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu m. in. kwot z tytułu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

1. osób fizycznych,
2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Należy w tym miejscu odwołać się do treści przepisu art. 26 ust. 6d i ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które odnoszą się do sposobu dokumentowania wydatków na cele wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 26 ust. 6d ww. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis art. 26 ust. 7 niniejszej ustawy, określający formę udokumentowania darowizn, stosuje się odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw, a tym samym ma on zastosowanie do darowizn z przeznaczeniem na działalność charytatywno - opiekuńczą kościoła dokonanych m. in. w trybie ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 ze zm.).

Z uwagi na powyższe, stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na cele określone w art. 26 ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 9 odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana:

1. dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
2. oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Natomiast, stosownie do postanowień ustaw regulujących stosunek Państwo – Kościół, unormowania dotyczące darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą stanowią przepisy szczególne w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W związku z powyższym darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podlegają odliczeniu w pełnej wysokości bez ograniczeń).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż przewidziana w art. 26 ust. 1 ww. ustawy możliwość określonego pomniejszenia dochodu do opodatkowania między innymi o darowizny (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w tym także na cele charytatywne, nie dotyczy osób, które uzyskały dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Wynika to z brzmienia ww. art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w swojej treści zawiera wyłączenie art. 30b, tj. brak możliwości pomniejszenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów o wysokość dokonanej darowizny.

Zatem, skoro ww. ustawa nie przewiduje możliwości odliczania darowizn od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, to art. 40 ust. 7 z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 z późn. zm.) - będący przepisem szczególnym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zwłaszcza do art. 26 tej ustawy - stanowiący o wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym darowizn przekazywanych na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą, nie ma w tym przypadku zastosowania.

Reasumując, należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni osiągająca dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną nie może odliczyć od uzyskanego z tego tytułu dochodu darowizny na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą i tym samym pomniejszyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.