eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Śmierć pracownika: wieniec a koszty podatkowe

Śmierć pracownika: wieniec a koszty podatkowe

2011-06-21 07:00

Zarówno wydatki na zakup wieńców pogrzebowych jak i nekrologów w związku ze śmiercią pracownika, poniesione ze środków obrotowych pracodawcy, stanowią koszty uzyskania przychodu. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 03.06.2011 r. nr IPTPB3/423-39/11-2/IR.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?
Wnioskodawca finansuje z bieżących środków obrotowych zakup wieńców pogrzebowych oraz nekrologów w przypadku śmierci swojego pracownika. Ponadto w sytuacji, gdy pracownicy przechodzą na emeryturę, wnioskodawca wręcza im zakupione ze środków obrotowych wiązanki okolicznościowe. Zadał pytania, czy powyższe wydatki stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r., Nr 54 poz. 654, z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT), ,,kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1."

W opinii Wnioskodawcy, mając na uwadze powyższą definicję, należy stwierdzić, iż co do zasady, dany wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, gdy spełnia łącznie następujące przesłanki:
 został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym dany wydatek nie musi mieć bezpośredniego przełożenia na konkretny przychód osiągnięty przez podatnika, lecz wystarczające jest, aby jego poniesienie było uzasadnione związkiem wydatku z prowadzoną przez podatnika działalnością;
 został poniesiony i jest definitywny - przez co należy rozumieć, że w ostatecznym rozrachunku musi on być pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
 nie został wymieniony wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartych w zamkniętym katalogu takich wydatków wskazanym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Przenosząc powyższe na grunt Spółki, Wnioskodawca stwierdza, iż możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków uzależnić należy od odpowiedzi na pytanie, czy wydatki za zakup wieńców pogrzebowych, nekrologów oraz wiązanek okolicznościowych ponoszone są w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością stanowią dla Wnioskodawcy wydatek o charakterze definitywnym oraz nie zostały wyłączone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli tylko podatnik jest w stanie wykazać, iż zostały one poniesione w sposób racjonalny, w celu uzyskania przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jest zdania, iż wydatki na zakup wieńców pogrzebowych oraz nekrologów w związku ze śmiercią pracowników dokonane ze środków obrotowych ponoszone są w celu uzyskania przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu Wnioskodawcy. Charakter taki mają również wydatki na zakup wiązanek okolicznościowych dla pracowników przechodzących na emeryturę.

Odnosząc się do kwestii kosztów wieńców i nekrologów stwierdza, iż wydatki na rzecz pracowników, co do zasady, zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów, jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskanymi przychodami oraz nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu. W ramach tych wydatków, w ocenie Wnioskodawcy, mieszczą. się nie tylko ,,standardowe" wydatki ponoszone przez pracodawcę (takie jak koszty wynagrodzeń zasadniczych, dodatki z tytułu godzin nadliczbowych, różnego rodzaju dodatki, nagrody itp.), ale w pojęciu tym mieszczą się wszelkie świadczenia związane z istniejącym aktualnie lub uprzednio stosunkiem pracy. Co więcej, jednym z podstawowych kanonów polskiej kultury i powszechnie przyjętą normą zwyczajową jest praktyka upamiętniania zmarłych. W przypadku śmierci pracownika, Wnioskodawca kierując się elementarnymi zasadami współżycia społecznego jest w obowiązku, w dowód uznania dla zasług na Jego rzecz dokonanych przez pracownika, upamiętnić ten fakt poprzez złożenie wieńca na grobie zmarłego i wykup nekrologu.

W przypadku natomiast przejścia pracownika na emeryturę, Wnioskodawca przekazuje wiązanki okolicznościowe w dowód uznania i wdzięczności za lata przepracowane na Jego rzecz. Przekazanie kwiatów jest przejawem dobrych obyczajów, tradycji i kultury przedsiębiorstwa.

Niezależnie od powyższego, takie działania, zdaniem Wnioskodawcy, są wyrazem szacunku wobec swoich pracowników, ich wkładu pracy i zaangażowania wykazanego podczas wykonywania swoich obowiązków. Zdaniem Wnioskodawcy taka praktyka podwyższa poziom motywacji pracowników, jako ze wzrasta poczucie wartości oraz przynależności pracownika do kultury organizacji, co w efekcie przyczynia się do osiągania przez Wnioskodawcę przychodu.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.