eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Korekta in minus w VAT i podatku dochodowym

Korekta in minus w VAT i podatku dochodowym

2011-07-05 12:20

Udzielenie dodatkowego rabatu, pomyłka przy wystawianiu faktury, złe określenie ilościowe itd. - przyczyny konieczności wystawienia faktury korygującej mogą być różne. Jej sporządzenie wiąże się oczywiście z obowiązkiem skorygowania rozliczeń podatkowych. Jak takowe będą wyglądać u sprzedawcy, gdy faktura korygująca zmniejszy kwoty z faktury pierwotnej?
Zmniejszenie w podatku VAT
To, kiedy wystawiana jest faktura korygująca, regulują §13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w m.in. w sprawie wystawiania faktur VAT. Przepisy te mówią, że w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę taką wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Jak łatwo zauważyć faktura korygująca jest wystawiana zarówno wtedy, gdy zmiana wartości zawartych na fakturze pierwotnej wynika z udzielonego rabatu bądź innej bonifikaty, zwrotu towaru, jak też w przypadku błędu popełnionego przy wystawianiu dokumentu pierwotnego.

Na gruncie podatku VAT powód wystawienia takiej faktury „in minus”, czyli zmniejszającej wartości z faktury pierwotnej, nie ma większego znaczenia. Dla sprzedawcy istotne są tutaj zapisy art. 29 ust. 4a-4c ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszy z tych przepisów mówi, że w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Powyższą regułę stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Od wskazanej zasady ustawodawca przewidział pewne nieliczne wyjątki.

Generalnie jednak ustawa nakłada na podatnika obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej wartości z faktury pierwotnej.

Zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym
W odróżnieniu od podatku od towarów i usług, podatek dochodowy nie wskazuje, w którym momencie należałoby pomniejszyć przychód podatkowy w przypadku wystawienia faktury korygującej. W praktyce przyjęło się, że to, kiedy taka korekta zostanie uwzględniona, zależy od jej przyczyn. Otóż jeżeli przyczyna taka jest niezawiniona (czyli przykładowo po pewnym czasie udzielono dodatkowego rabatu – faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo), korektę tę ujmuje się na bieżącą. Jeżeli natomiast faktura korygująca jest wystawiana na skutek błędu popełnionego przy wystawianiu faktury pierwotnej (w cenie towaru, ilości, błędnym zsumowaniu itp.), należy skorygować przychody za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.

W odróżnieniu od podatku VAT, nie czeka się tutaj na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Może tutaj jednak wystąpić sytuacja, w której będzie konieczne skorygowanie zeznania rocznego za lata ubiegłe. Będziemy mieć z nią do czynienia przykładowo wtedy, gdy 2010 r. podatnik błędnie wystawił fakturę na sprzedaż towarów tudzież świadczenie usług, złożył zeznanie roczne w obowiązującym terminie po czym obecnie (lipiec 2011 r.) zauważył swoją pomyłkę. Ponieważ faktura pierwotna została wystawiona z błędem, sporządzona do niej korekta będzie musiała zostać uwzględniona w tym samym okresie rozliczeniowym co dokument korygowany, czyli w roku 2010, a co za tym idzie – podatnik będzie musiał skorygować złożonego za ten rok PIT-a.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.