eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Impreza integracyjna a koszty podatkowe i VAT

Impreza integracyjna a koszty podatkowe i VAT

2011-07-14 13:16

Spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów organizacji takich imprez do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczaniem podatku naliczonego na fakturach dokumentujących zakupy związane z organizacją imprez. Czy możemy tego dokonać?
CIT/PIT - Koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Kosztami wymienionymi jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów są zaś, między innymi, koszty reprezentacji (zob. art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT). W świetle powyższego rozróżnić należy organizację imprez integracyjnych dla pracowników spółek oraz organizację imprez integracyjnych dla osób współpracujących ze spółką.

Koszty organizacji imprez (spotkań) integracyjnych dla pracowników spółek nie stanowią kosztów reprezentacji (ani żadnych innych kosztów wymienionych wśród kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów). Jednocześnie działania o charakterze integracyjnym wpływają pozytywnie na relacje między pracownikami, atmosferę pracy i wewnętrzną komunikację w firmie, jak również przyczyniają się do budowania lojalności wobec pracodawcy. Tym samym koszty organizacji imprez są kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów, gdyż integracja pracowników służy ich lepszej i efektywniejszej pracy. Prowadzi to do wniosku, że koszty organizacji imprez (spotkań) integracyjnych dla pracowników mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane niemal wszystkie wydatki związane z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników. Wyjątek stanowią wydatki na alkohol, które zdaniem organów podatkowych - ze względu na postanowienia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) - nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że często oprócz pracowników w imprezach integracyjnych biorą udział członkowie ich rodzin. Dominuje stanowisko, że w części tej wydatki na organizację imprez integracyjnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Słuszność tego stanowiska potwierdzają sądy administracyjne, czego przykładem może być wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Wr 881/10), w którym czytamy, że "należy (...) podzielić stanowisko Ministra Finansów co do tego, że koszty udziału w imprezie partnerów i rodzin pracowników Spółki nie spełniają definicji kosztów uzyskania przychodów z art. 15 ust. 1 updp".

Do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być również zaliczane wydatki na organizację imprez integracyjnych dla osób współpracujących ze spółkami (podwykonawców, kontrahentów, etc.). Wydatki takie uznawane są za koszty reprezentacji, a więc koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ze względu na brzmienie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT. Stanowisko to reprezentują zarówno organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2009 r. - sygn. ILPB3/423-424/09-8/MC, interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. - sygn. IPPB5/423-458/10-4/JC), jak również sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2010 r. - sygn. III SA/Wa 2257/09).

Duży problem stanowi często fakt, że wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy oraz członkowie ich rodzin lub kontrahenci, ponoszone są łącznie. Jednocześnie przepisy nie określają sposobu w jaki należy w takich sytuacjach wyodrębniać poszczególne rodzaje wydatków (część wydatków przypadająca na udział w imprezie pracowników oraz część przypadająca na udział w imprezie kontrahentów). Według mnie dopuszczalne jest szacowanie - w oparciu o liczbę osób biorących udział w imprezie i sumę wydatków na jej organizację - wysokości wydatków ponoszonych na udział w imprezie integracyjnej poszczególnych grup osób. Niestety, organy podatkowe nie zgadzają się na takie rozwiązanie.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.