eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sieć franczyzowa: przystąpienie a koszty firmy

Sieć franczyzowa: przystąpienie a koszty firmy

2011-08-18 13:11

Czy opłatę inicjalną za przystąpienie do sieci sprzedaży franczyzowej można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu? Na jakich kontach zaksięgować tę opłatę?
Odpowiedź: Opłata może być zaliczona do kosztów podatkowych jednorazowo, jeżeli nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej.

Umowa franczyzowa nie ma unormowania w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, i może zawierać elementy różnych umów.
Zawarcie umowy franczyzowej jest jednak możliwe na zasadzie swobody umów na podstawie art. 3531 kc. Jest jednak bezsprzecznie związana z prowadzoną czy mającą być prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc ponoszone z tytułu tej umowy wydatki powinny być uznane za celowe.

Jeżeli z umowy wynikają jedynie pewne obowiązki franczyzobiorcy, takie jak określony wystrój firmy, logo na ubraniach pracowników, jednakowa reklama, to wydatki w związku z tym ponoszone, podobnie jak sama opłata uiszczana na rzecz franczyzodawcy, mogą być uznane za koszt podatkowy w momencie poniesienia.

W przypadku zaś, gdy oprócz ww. elementów w ramach umowy franczyzy franczyzobiorca nabywa również prawo do korzystania ze znaków towarowych i doświadczeń technicznych i organizacyjnych franczyzodawcy, możemy mieć do czynienia z nabyciem wartości niematerialnej i prawnej, ponieważ taka umowa nosi elementy umowy licencyjnej, umowy o używanie znaku towarowego czy też umowy o know-how i wydatki ponoszone przed jej przyjęciem do używania powinny być uwzględnione w wartości początkowej takiego składnika majątku trwałego. Tego zdania są też organy podatkowe. Opłata wstępna, pobierana przy podpisywaniu umowy franczyzowej i warunkująca zawarcie tego kontraktu, zostaje więc utożsamiona z zapłatą za udostępnienie licencji danego franczyzodawcy.

Stosownie bowiem do art. 22b ust. 1 pkt 5 i 7 oraz art. 22d ust. 1ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) amortyzacji podlegają nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje oraz wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), o wartości początkowej przewyższającej 3.500 zł i przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Tak więc dopiero dokładna analiza umowy da odpowiedź na zadane pytanie czy opłata będzie jednorazowo zaliczona do kosztów, czy też poprzez amortyzację. Od tego zależy również sposób zaksięgowania wydatku albo na kontach zespołu 4 albo poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych”.

Podstawa prawna:
- art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
- art. 22b ust. 1 pkt 5 i pkt 7 oraz art. 22d ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.