eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odzież robocza przedsiębiorcy w koszty firmy?

Odzież robocza przedsiębiorcy w koszty firmy?

2011-09-28 13:15

W przypadku pracodawców zatrudniających pracowników, zapewnienie tym ostatnim odzieży roboczej wynika wprost z przepisów kodeksu pracy, a wydatki na jej nabycie stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej firmy. Co jednak w sytuacji, gdy odzież robocza ma służyć nie pracownikom a samemu przedsiębiorcy?
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:
1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tak stanowi art. 2371 §1 Kodeksu pracy. Dalsze przepisy tego artykułu mówią, że niekiedy pracodawca może w takich sytuacjach dopuścić stosowanie odzieży i obuwia roboczego pracowników, przy czym w takim przypadku konieczne jest wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Powyższe dotyczy jednak pracowników. Jak jest zatem z odzieżą roboczą, którą będzie nosił sam przedsiębiorca?

Pewne wskazówki w tym zakresie można także znaleźć w kodeksie pracy. Otóż art. 3041 Kp mówi, że obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę. Art. 211 mówi natomiast o owiązkach pracownika w zakresie bhp.

Co za tym idzie, przestrzeganie przepisów bhp dotyczy nie tylko pracowników, ale także i samych przedsiębiorców (a tu mieści się także odzież i obuwie robocze). Co o powyższym mówią jednak przepisy podatkowe?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych regulacji dla rozpatrywanej kwestii. W art. 23 tejże ustawy zabrakło ograniczeń co do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych firmy odzieży i obuwia roboczego wykorzystywanego przez samego przedsiębiorcę. W tym zakresie należy zatem rozpatrywać odnoszenie takich wydatków w ciężar kosztów na podstawie art. 22 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeżeli definicja ta jest spełniona, nie ma przeszkód aby wskazane wydatki do kosztów zaliczyć.

Warto tutaj jednak pamiętać o tym, że samo nabycie odzieży i obuwia roboczego nie przesądza automatycznie o tym, że wydatek taki stanie się podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Trzeba pamiętać, że o tym decydować będzie przede wszystkim zakres czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę w prowadzonej firmie.

Jak bowiem zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21.01.2011 r., nr ILPB1/415-1201/10-4/AGr: „(…)Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.(…)”

Tym samym wydatki na specjalistyczną odzież i obuwie robocze do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć przykładowo przedsiębiorca pełniący nadzór w hucie żelaza, gdzie jego ubiór musi być odporny na wysokie temperatury oraz chronić ciało przed m.in. oparzeniami. Niewątpliwie w takim przypadku odzież taka i obuwie przyczyniają się do osiągania przychodu.

Trudno jednak uznać, aby ten sam ubiór mógł zostać uznany za koszty uzyskania przychodów u podatnika prowadzącego np. kancelarię notarialną czy prawniczą (bo na cóż on może być tutaj potrzebny).

Warto także pamiętać, że wskazana wyżej odzież i obuwie muszą być faktycznie robocze. Nie powinny nosić one cech odzieży osobistej, gdyż w takim przypadku organy podatkowe mogą próbować podnosić, że służą one zaspokajaniu potrzeb prywatnych, a co za tym idzie, wydatki na ich zakup nie będą wykazywały związku z przychodem i nie będzie ich można zaliczyć w ciężar podatkowych kosztów prowadzonej firmy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.