eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekazanie samochodu na cele osobiste a VAT

Przekazanie samochodu na cele osobiste a VAT

2011-09-30 13:12

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca na równi z czynnościami opodatkowanymi traktuje niemalże wszystkie przekazania nieodpłatne. W stosunku do nich należy stosować te same zasady opodatkowania, w tym stawki podatku, jakie miałyby miejsce, gdyby była to zwykła sprzedaż. Nie wszystko jednak podlega opodatkowaniu
Rozpatrzmy następującą sytuację: Przedsiębiorca w 2008 r. otworzył działalność gospodarczą i przekazał na jej potrzeby swój prywatny samochód osobowy, który nabył kilka lat wcześniej na cele prywatne. Obecnie kupił na potrzeby prowadzonej firmy nowe auto, a stare ponownie chciałby przeznaczyć na swoje cele osobiste. Czy czynność tę powinien potraktować jak opodatkowaną, a co za tym idzie, od przekazania przedmiotowego pojazdu na cele prywatne naliczyć VAT wg właściwej stawki podatku?

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, konieczne jest przeanalizowanie art. 7 ust. 2 ustawy o podatku VAT, który to mówi, że przez dostawę towarów na potrzeby tego podatku rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

W naszym przypadku podatnik mógłby się mieścić w pierwszym z punktów, czyli przekazaniu towarów należących do przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika. Należy jednak pamiętać, iż nieodpłatne przekazanie towarów jest traktowane jak ich odpłatna dostawa jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków wskazanych w przytoczonym przepisie. Tym samym, aby przekazanie takie uznać za odpłatną dostawę, przy nabyciu towaru (którym w naszym przypadku jest samochód osobowy) podatnikowi musiałoby przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu w całości lub w części.

I właśnie ten ostatni warunek w rozpatrywanym przykładzie nie jest spełniony. Podatnik wprowadził bowiem do swojej nowoutworzonej firmy samochód, który nabył prywatnie kilka lat wcześniej. Przy jego zakupie nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT.

W związku z powyższym przekazanie tego samochodu na cele prywatne właściciela pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług. Czynności tej nie należy dokumentować fakturą wewnętrzną, a co za tym idzie, także naliczać podatku VAT. Można ją natomiast potwierdzić np. protokołem przekazania.

Na zakończenie dodajmy, że gdyby podatnik przekazywał na cele prywatne samochód osobowy, w stosunku do którego przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, przekazanie takie (jeżeli miałoby miejsce co najmniej po upływie sześciu miesięcy od przekazania tego samochodu do używania na potrzeby firmy), korzystałoby ze zwolnienia w podatku VAT. Niestety powyższe mogłoby się wiązać także z koniecznością dokonania korekty części lub całości odliczonego wcześniej podatku, o ile przekazanie to nastąpiłoby w okresie korekty przewidzianej w art. 91 ustawy o VAT.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: