eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Likwidacja działalności gospodarczej spółki

Likwidacja działalności gospodarczej spółki

2011-10-18 00:05

Od 30 czerwca firma znajduje się w stanie likwidacji. Z dniem 29 maja 2011 r. zostały zamknięte księgi rachunkowe i na nowo otwarte z dniem 30 maja 2011 r. Na dzień 29 maja 2011 r. sporządzono rachunek zysków i strat oraz bilans zamknięcia. Kiedy należy sporządzić i oddać do KRS-u i Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności? Kiedy sporządzić formularz CIT-2, czy do 30 marca 2012 r.? Czy w takim razie firma będzie musiała złożyć dwa druki CIT-2 i dwa razy obliczyć podatek dochodowy? Za okres od 1 stycznia do 29 maja 2011 r. oraz 30 maja -31 grudnia 2011 r. (lub do dnia zakończenia działalności)? Proszę o wyjaśnienie sporządzenia sprawozdań finansowych w takiej sytuacji.
Odpowiedź: Deklarację CIT wraz z załącznikami tj bilansem, rachunkiem zysków i strat należy złożyć po zakończeniu procesu likwidacji spółki z o.o.

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

Postawienie spółki w stan likwidacji nie oznacza jeszcze zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności spółka nadal amortyzuje odpowiednie aktywa i opodatkowuje swoje ewentualne dochody.

1. Bilans otwarcia likwidacji
Na dzień podjęcia uchwały o likwidacji spółki, nie później niż w terminie 15 dni od otwarcia likwidacji, likwidatorzy obowiązani są sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten sporządza się na dzień otwarcia likwidacji, nie później jednak niż po upływie 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Celem tego bilansu jest dokonanie oceny aktywów, którymi dysonuje spółka, wycenianymi według ich wartości zbywczej - art. 281 § 1 i 3ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.., dalej: ksh).

Bilans ten likwidatorzy obowiązani są przedłożyć zgromadzeniu wspólników w celu zatwierdzenia. Dopiero po zatwierdzeniu bilansu otwarcia likwidacji likwidatorzy mogą przystąpić do dokonywania właściwych czynności likwidacyjnych, czyli do zakończenia wszelkich spraw spółki będących w toku i do upłynnienia majątku spółki (art. 282 ksh).

2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Wówczas likwidator dokona wszelkich czynności, które są konieczne do formalnego zakończenia likwidacji. Przepis art. 12 ust 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm. ), nakłada na likwidowaną spółkę obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

3. Sporządzenie pełnego sprawozdania finansowego
Z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych wiąże się obowiązek sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego.

Wówczas zgromadzenie wspólników zatwierdza sprawozdanie w drodze uchwały, która wymaga bezwzględnej większości głosów. W uchwale zatwierdzającej sprawozdanie likwidacyjne wspólnicy muszą wskazać podmiot przechowujący księgi rachunkowe oraz dokumentację kadrowo-płacową.

4. Wniosek o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców
Jedną z ostatnich czynności likwidacyjnych jest złożenie przez likwidatorów do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie następuje z chwilą zamieszczenia informacji o wykreśleniu w rejestrze. Po dokonaniu wykreślenia należy zawiadomić o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz zgłosić wniosek o wykreślenie spółki z Urzędu Statystycznego.

5. Zeznanie roczne
Z chwilą zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień zakończenia likwidacji kończy się również rok podatkowy. W ciągu 3 miesięcy likwidatorzy powinni złożyć zeznanie roczne i rozliczyć ewentualne zobowiązania podatkowe spółki w podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawa prawna:
- art. 281 § 1 i 3 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.),
- art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).


Doradztwo dla księgowych plus wszystko, czego potrzebujesz do bezbłędnego rozliczania Twojej firmy, w jednym miejscu. W Portalu FK www.portalfk.pl indywidualnie skonsultujesz się z ekspertami i otrzymasz dostęp do licznych narzędzi ułatwiających pracę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.