eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak uzyskać numer NIP na nowych zasadach?

Jak uzyskać numer NIP na nowych zasadach?

2011-10-22 07:23

Wszyscy podatnicy, także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą jeszcze mieć NIP. Przydzielany jest on przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Dowodem nadania NIP nie jest decyzja, lecz potwierdzenie.
Numer dla każdego

Od ponad miesiąca PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT lub niebędących płatnikami składek ubezpieczeniowych. Osoby te nie mają obowiązku podawać NIP, chyba że przewiduje to przepis prawa. Od 1 stycznia 2012 r. PESEL stanie się ich jedynym identyfikatorem w kontaktach z urzędnikami. Do tego czasu jednak osoby te - tak jak pozostali podatnicy - muszą mieć NIP.

Podstawą nadania NIP jest zgłoszenie identyfikacyjne. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej wypełniają i składają formularz NIP-3.

Rejestracji nie zawsze muszą dokonać osobiście. Ci, którzy podejmują pierwszą pracę i nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne za pośrednictwem pracodawcy - płatnika podatku dochodowego. Chodzi o sytuacje, kiedy płatnik pobiera zaliczki miesięczne, pomniejszając kwoty pobieranych zaliczek, dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie pomniejszał kwot zaliczek, lub pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło bądź zlecenia. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi formularz NIP-3. Pracownik wypełnia go i składa pracodawcy. Powinien to zrobić w ciągu 14 dni. Następnie pracodawca przekazuje zgłoszenie identyfikacyjne urzędowi skarbowemu właściwemu dla pracownika. Ma na to 14 dni.

NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

NIP dla firm

Przedsiębiorcy rejestrują się na potrzeby ewidencji podatkowej, korzystając z "jednego okienka".

Osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie mają NIP, składają zgłoszenie identyfikacyjne w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. CEIDG przesyła odpowiednie dane, zawarte we wniosku o wpis, do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do KRS, m.in. spółki prawa handlowego, składają zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-2 w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis. Stanowi o tym art. 19b ust. 1 ustawy o KRS. Sąd przesyła zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. Przekazuje je wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu. Sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego również dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem o wpis.

Powyższa procedura nie ma zastosowania, gdy rejestracja w KRS dokonywana jest przez Internet. W takim przypadku wnioskodawca samodzielnie, drogą elektroniczną, wysyła wymagane wnioski i zgłoszenia - w tym NIP-2.

Informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy, urząd skarbowy niezwłocznie przekazuje do CEIDG albo sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: