eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na złe długi w VAT a podatek dochodowy

Ulga na złe długi w VAT a podatek dochodowy

2011-11-22 13:02

W ramach ulgi na złe długi podatnikom wolno odliczyć VAT z faktury nieopłaconej przez kontrahenta. Dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel jest w stanie odzyskać część zafakturowanej kwoty bez drogi sądowej. Pojawia się jednak pytanie, jak zaksięgować zwrot VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z tytułu złożonej w ramach takiej ulgi korekty deklaracji? Czy jest to przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Aby skorzystanie z ulgi na złe długi było możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:
  1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji,
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  4. wierzytelności nie zostały zbyte,
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie (art. 89a ust. 2 ustawy o VAT).

Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego powinien zawiadomić dłużnika o tej czynności za pośrednictwem poczty za zwrotnym poświadczeniem odbioru i przesłać kopię zawiadomienia do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 89a ust. 6 ustawy o VAT).

Korekta podatku należnego dokonana w związku z wykorzystaniem ulgi za tzw. "złe długi" nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym. Podatnik jest uprawniony do skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Skorygowanie podatku może nastąpić najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego przez wierzyciela w związku z nieuregulowaniem należności.

Zmniejszenie podatku należnego nie skutkuje powstaniem przychodu w podatku dochodowym, co wynika z faktu, że do przychodów podatkowych nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, niezliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe potwierdza także definicja przychodu, zgodnie z którą u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług - za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Podstawa prawna:
• art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.),
• art. 89a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.