eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek VAT w 2012 r.: nowe stawki?

Podatek VAT w 2012 r.: nowe stawki?

2011-11-30 12:34

Z dniem 01 stycznia 2012 r. nie czekają nas zbyt duże zawirowania w podatku VAT. Zmianie ulegnie jego stawka na ubrania dla niemowląt oraz buty dziecięce z preferencyjnej na podstawową. A to dlatego, że polskie przepisy w tym zakresie nie były zgodnie z prawem unijnym. W trakcie roku jednak stawki VAT mogą ulec zwiększeniu o 1%.
01 stycznia 2012 r. z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie 8% stawką podatku VAT) zostaną wykreślone pozycje 76: Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz 77: Obuwie dziecięce. W związku z tym od początku roku 2012 wskazane towary będą opodatkowane podstawową stawką podatku VAT.

Powyższe jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (C-49/09), w którym to Trybunał stwierdził, że polskie regulacje dopuszczające tę preferencję są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Co do zasady bowiem Dyrektywa 2006/112/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dopuszcza stosowanie przez państwa członkowskie tego typu preferencji jedynie do towarów i usług, które zostały wymienione w jej załączniku nr III, a wskazane wyżej towary w nim się nie znalazły. Polski ustawodawca przepisy w tym zakresie zmienił już w kwietniu 2011, jednak moment ich wejścia w życie przesunął na początek przyszłego roku.

Od przyszłego roku zostanie także znowelizowany art. 96 ust. 14 i art. 96a ustawy o VAT oraz dodany w dziale XII rozdział 7a (art. 134a-134c). Zmiany te wprowadzają szczególną procedurę rozliczania podatku w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób, z której mogą skorzystać podatnicy świadczący wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczą te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadający stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niekorzystający z możliwości odliczania podatku naliczonego, otrzymania zwrotu tego podatku lub zwrotu różnicy podatku zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

Inne zmiany na dzień 01 stycznia 2012 r. w ustawie o VAT nie są przewidziane. Nie oznacza to jednak, że w trakcie roku żadne nie będą miały miejsca. Jedna z nich została bowiem zapisana w niej już w roku ubiegłym i wystąpi, jeżeli zajdą określone okoliczności. Chodzi oczywiście o wzrost stawek tego podatku.

Otóż art. 146f ust. 1 ustawy o VAT mówi, że jeżeli relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (ogłoszona w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przez Ministra Finansów w terminie do 31 maja 2012 r.) przekroczy 55%, czeka nas automatyczny wzrost stawek VAT o 1 pkt procentowy od lipca 2012 r. Co za tym idzie tam, stawka podstawowa wyniesie 24%, obniżone odpowiednio 9 % i 6%, stawka ryczałtu dla taksówkarzy wzrośnie do 5%, a zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7,5%.

Jeżeli podwyżka wystąpi, oprócz dodatkowego obciążenia fiskalnego dla społeczeństwa, wrócą wątpliwości co do właściwego zastosowania tychże stawek, z którymi borykaliśmy się na początku 2011 r., kiedy to nastąpiła ich pierwsza zmian (przypomnijmy, że do końca 2010 r. stawki podatku VAT wynosiły odpowiednio 3, 7 i 22 procent). Ustawodawca bowiem nie wprowadził żadnych przepisów, które uściśliłyby to, jak należy postępować przy zmianie stawek.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.