eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa o pracę gdy ryczałt ewidencjonowany

Umowa o pracę gdy ryczałt ewidencjonowany

2011-12-08 13:13

Jedną z form opodatkowania, z jakiej mogą skorzystać drobni przedsiębiorcy w większości przypadków, jest ryczałt ewidencjonowany. Przy jej wyborze, w odróżnieniu od zasad ogólnych, pracodawca zatrudniający takiego przedsiębiorcę na umowę o pracę może stosować kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej.
Co do zasady działalność gospodarcza, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, może korzystać z preferencyjnej metody opodatkowania, jaką jest ryczałt ewidencjonowany. Różni się ona od zasad ogólnych i podatku liniowego tym, że przy ustalaniu podatku przedsiębiorca nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu, a płaci jedynie podatek od uzyskanego przychodu. W zależności od rodzaju przychodu stawka podatku jest zróżnicowana i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%. Warto przy tym pamiętać, że opodatkowana w ten sposób może być jedynie działalność prowadzona na własne nazwisko bądź w formie spółki cywilnej.

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby przedsiębiorca korzystający z tej formy opodatkowania podjął dodatkowe zatrudnienie na umowę o pracę. Co ważne, w przypadku takiego zatrudnienia od podatku ustalonego od tego źródła dochodu będzie można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek określoną w pierwszym przedziale skali podatkowej i to już na etapie ustalania zaliczki na podatek przez płatnika. Odliczenie takie nie jest możliwe przy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Dlaczego?

Otóż art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ustaloną przez płatnika zaliczkę od wynagrodzenia ze stosunku pracy zmniejsza się o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
  1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki wg skali podatkowej
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenie to składa się na formularzu oznaczonym symbolem PIT-2.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył je pracodawcy pracownik, który prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Z tytułu tej działalności nie opłaca bowiem samodzielnie zaliczek na podatek wg skali podatkowej. Warto tutaj jednak pamiętać, iż aby działalność gospodarcza mogła być w ten sposób opodatkowana, przedsiębiorca, który się zatrudnił, nie może w ramach tej działalności świadczyć na rzecz swojego szefa usług tożsamych z tymi, które wykonuje w związku z zatrudnieniem go na umowę o pracę. Zaistnienie takiej sytuacji powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Jak się łatwo domyślić, oświadczenia tego nie mogą złożyć ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, a jeżeli takowe złożą, będzie ono niezgodne ze stanem faktycznym. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oblicza bowiem z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy wg skali podatkowej i przy ich ustalaniu uwzględnia już kwotę zmniejszającą podatek przewidzianą w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Z kolei bez względu na formę opodatkowania podatkiem dochodowym prowadzonej działalności gospodarczej, pracodawca zatrudniający pracownika będącego jednocześnie przedsiębiorcą, przy ustalaniu zaliczki na podatek od jego wynagrodzenia powinien uwzględniać zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł jeżeli zakład pracy jest położony w miejscu zamieszkania pracownika tudzież 139,06 zł, jeżeli zakład pracy znajduje się w innej miejscowości, a pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.