eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ryczałt samochodowy a nieobecność w pracy

Ryczałt samochodowy a nieobecność w pracy

2011-12-21 13:06

Pracownikom, którzy wykorzystują w pracy do służbowych jazd lokalnych swoje prywatne samochody osobowe, przysługuje z tego tytułu rekompensata w postaci ryczałtu samochodowego. Co do zasady jest to stała, z góry ustalona kwota, która po stronie pracownika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, zaś po stronie pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Jeżeli jednak pracownika nie ma w pracy, wartość ryczałtu ulega obniżeniu.
Firmy nie zawsze dysponują na tyle dużą flotą samochodową, która w pełni zaspokaja ich potrzeby. Co za tym idzie, przy załatwianiu niektórych sprawach, zwłaszcza tych lokalnych, posiłkują się samochodami swoich pracowników. Polega to na tym, że pracownik zamiast samochodem służbowym porusza się swoim autem prywatnym. Z tego tytułu pracodawca wypłaca mu ryczałt za używanie samochodu. Rozwiązanie takie, mimo że generuje powstanie u pracownika przychodu z tego tytułu, jest i tak korzystne. W takim przypadku bowiem pracodawca wartość wypłaconego ryczałtu zalicza w ciężar kosztów uzyskania przychodu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ustalania limitu kilometrówki oraz nie nalicza od tego przychodu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zasady określania wysokości ryczałtu zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271).

Mówi ono przede wszystkim, że zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych.

Miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Przy określaniu jego wysokości bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony. Co do zasady nie może on przekroczyć:
  1. 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
  2. 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  3. 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.

Zwrot kosztów za jazdy prywatnym samochodem pracownika w celach służbowych następuje w formie ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu (która obecnie wynosi 0,5214 zł dla samochodów o pojemności skokowej do 900 cm3 oraz 0,8358 zł dla samochodów z silnikami o większym litrażu) i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne opisanego wyżej, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu.

Warto pamiętać, że oświadczenie pracownika winno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Powyższe jest niezbędne z uwagi na to, że za te dni ryczałt pracownikowi nie będzie przysługiwał. Zgodnie z przepisami rozporządzenia bowiem kwotę ustalonego w sposób wyżej opisany ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Załóżmy dla przykładu, że w zawartej z pracownikiem umowie o używanie prywatnego samochodu osobowego pracownika do celów służbowych pracodawca ustalił limit kilometrów na poziomie 300. Pojemność skokowa silnika tego pojazdu wynosi 1,4 litra. W listopadzie 2011 r. pracownik był 6 dni na urlopie wypoczynkowym zaś przez dwa kolejne dni jego samochód był w remoncie, co wykazał w złożonym pracodawcy oświadczeniu o używaniu pojazdu do celów służbowych.

Przy takich danych ryczałt z miesiąc listopad 2011 r. wyniesie:
Ustalenie pełnej kwoty ryczałtu
300 km x 0,8348 zł/km = 250,74 zł
Pomniejszenie ryczałtu za okres nieobecności w pracy oraz okres, w którym pracownik nie dysponował samochodem dla celów służbowych
250,74 x 8/22 =91,18 zł
Przysługujący ryczałt:
250,74 zł – 91,18 zł =159,56 zł


Powyższą kwotę pracodawca wykaże jako przychód pracownika wraz z innymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychody ze stosunku pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.