eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zeznania roczne 2011: ulgi i odliczenia w pigułce

Zeznania roczne 2011: ulgi i odliczenia w pigułce

2012-01-02 13:00

W 2011 roku ustawodawca prawie że nie dokonywał żadnych zmian w zakresie korzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Podatnicy mogą korzystać ze wszystkich ulg, które miały miejsce rok wcześniej. Pewnej modyfikacji uległy jedynie ulga na Internet, rehabilitacyjna oraz darowizny (dotyczące krwiodawców).
W roku 2011 obowiązywała taka sam skala podatkowa, jak wcześniej (dwie stawki podatku: 18 proc. i 32 proc.). Bez zmian pozostała także kwota wolna od podatku, progi podatkowe czy zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu. Ustawodawca pozostawił bez zmian także zasady korzystania i rozliczania ulgi na dzieci (w tym także limit odliczenia). Niewielkim modyfikacjom została poddana ulga na Internet. Otóż poczynając od rozliczeń za rok 2011 nie ma już obowiązku posiadania faktury za Internet a jedynie dowodu zakupu, z którego wynikają m.in. dane nabywcy. Nie ma także obowiązku dowodzenia, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania.

Ponadto aby krwiodawcy mogli skorzystać z odliczenia od uzyskanego w 2011 r. dochodu/przychodu darowanej krwi, będą potrzebowali jedynie zaświadczenia z PCK o ilości oddanej nieodpłatnie krwi.

Co do ulgi rehabilitacyjnej, uległa ona niewielkiemu rozszerzeniu. Otóż osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą dokonać odliczenia z tytułu posiadania psa asystującego do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Warto przy tym pamiętać, aby pies posiadał certyfikat psa asystującego – tylko bowiem w stosunku do takiego można dokonać odliczenia. Wcześniej odliczenie przysługiwało tylko osobom niewidomym.

Modyfikacji uległy także przepisy dotyczące podatników rozliczających się jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Otóż za 2011 r. rozliczenie takie przysługuje jedynie pannie, kawalerowi, wdowie, wdowcowi, rozwódce, rozwodnikowi albo osobie, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobie pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Preferencja nie będzie natomiast przysługiwać osobom samotnie wychowującym, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub wychowujące dziecko wspólnie z innym rodzicem.

Ustawodawca zachował natomiast wszystkie wcześniejsze limity oraz preferencje w zakresie odliczeń. Nie zmienił przy tym katalogu przychodów/dochodów, w stosunku do których z odliczeń tych można skorzystać (część odliczeń pomniejsza przychód/dochód, inne zaś obliczony podatek). Zmianie uległ jedynie limit odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, który na rok 2011 wynosi 325 990 zł.

Bez zmian pozostały także prawa nabyte do ulg, które obecnie już nie istnieją (np. duża ulga budowlana).

Odliczenia od przychodu/dochodu

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodu
  • jeden stosunek pracy: 111,25 zł miesięcznie, 1 335 zł rocznie
  • więcej niż jeden stosunek pracy: 2 002,05 zł rocznie
  • jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 139,06 zł miesięcznie, 1 668,72 zł rocznie
  • więcej niż jeden stosunek pracy gdy firma położona poza miejscem zamieszkania: 2 502,56 zł rocznie
PIT-36
PIT-37
Imienne bilety okresowe pracowników bez limitu
jedynie gdy wyższe, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy
PIT-36
PIT-37
Darowizna na kościół bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznego 6 % przychodu/dochodu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizne na cele kultu religijnego
Ulga na krew
Ulga rehabilitacyjna
  • Opłacanie przewodników: 2 280 zł
  • Utrzymanie psa przewodnika: 2 280 zł
  • Ulga na leki: nadwyżka ponad 100 zł/m-c
  • Używanie samochodu osobowego: 2 280 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Limit dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniający do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę 9 120 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Strata z lat ubiegłych maksymalnie 50% rocznie
termin rozliczenia: 5 kolejnych lat
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-38
Ulga na internet 760 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nienależne świadczenia bez limitu PIT-28
PIT-36
PIT-37
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2010 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 1997r.) 30% wydatków, nie wiecej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2010 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga budowlana na wynajem (sprzed 1997r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2010 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga odsetkowa (sprzed 2007r.) Odsetki od kwoty do 325 990 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37

 

Odliczenia od podatku

Rodzaj odliczenia Limit odliczenia Zeznanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ) 7,75% podstawy wymiaru składki PIT-16A
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na dzieci (prorodzinna) 1 112,04 zł na każde dziecko rocznie
92,67 zł miesięcznie
3,089 zł dziennie
PIT-36
PIT-37
Podatek zapłacony za granicą Nie więcej, niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny PIT-36
1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-38
PIT-39
Ulgi kontynuacja
Duża ulga budowlana (sprzed 2002r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2010 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Kasa mieszkaniowa (sprzed 2002r.) 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga remontowa (sprzed 2006r.) Niezrealizowana część ulgi wykazana w PIT za 2010 r. PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na pomoc domową (sprzed 2007r.) Składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w części opłaconej przez płatnika PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga uczniowska (sprzed 2004r.) Kwota wynikająca z decyzji, maksymalnie 4 896,18 zł (nauka do 24 m-cy) lub 8 160,31 zł (nauka powyżej 24 m-cy) PIT-28
PIT-36
PIT-37

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: