eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiWskaźniki i stawki podatkowe › Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2012

Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2012

2012-01-01 00:44

Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w tabeli, z tym że w przypadku:

  1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
  2. upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
  3. wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
  4. zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
  5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) załącznika nr 2 - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,
  6. hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w poniższej tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. Jeżeli natomiast w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 252 poz. 1517)

Lp.Rodzaje upraw i produkcjiJednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcjiNorma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1234
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
a) rośliny ozdobne1 m21013
b) pozostałe1 m2376
2Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m21 m2232
3Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
a) rośliny ozdobne1 m2755
b) pozostałe1 m2464
4Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej1 m2435
5Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
a) kurczęta1 sztuka 13
b) gęsi1 sztuka113
c) kaczki1 sztuka 30
d) indyki1 sztuka 73
6Drób nieśny powyżej 80 szt.:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka287
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka241
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka159
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka297
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)1 sztuka1262
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)1 sztuka211
7Wylęgarnie drobiu:
a) kurczęta1 sztuka 01
b) gęsi1 sztuka 08
c) kaczki1 sztuka 02
d) indyki1 sztuka 08
8Zwierzęta futerkowe:
a) lisy i jenotyod 1 samicy stada podstawowego3995
b) norkipowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1757
c) tchórzepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego1360
d) szynszylepowyżej 2 szt. samic stada podstawowego2077
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego479
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegood 1 samicy stada podstawowego479
9Zwierzęta laboratoryjne:
a) szczury białe1 sztuka 12
b) myszy białe1 sztuka 02
10Jedwabniki - produkcja kokonów1 dm3 29
11Pasieki powyżej 80 rodzin1 rodzina289
12Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek1 m217384
13Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich1 m214486
14Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego1 m27244
15Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy powyżej 5 sztuk1 sztuka28970
b) cielęta powyżej 10 sztuk1 sztuka6085
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)1 sztuka3185
d) tuczniki powyżej 50 sztuk1 sztuka3622
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk1 sztuka1449
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztukod 1 matki581
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk1 sztuka869
h) konie rzeźne1 sztuka43459
i) konie hodowlane1 sztuka stada podstawowego34767
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi1 dm3130
k) hodowla psów rasowych1 sztuka stada podstawowego3913
l) hodowla kotów rasowych1 sztuka stada podstawowego1449Zobacz także:
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2011
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2010
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2009
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2008

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Karta podatkowa - stawki 2012

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.