eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi hotelowe i gastronomiczne: rozliczenie VAT

Usługi hotelowe i gastronomiczne: rozliczenie VAT

2012-02-22 13:12

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest co do zasady miejsce, gdzie ich nabywca posiada siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Od reguły tej występuje jednak szereg wyjątków, do których zalicza się m.in. usługi gastronomiczne czy tez hotelowe.
Rozpatrzmy następującą sytuację: Podatnik wraz ze swoim pracownikiem był w Niemczech, gdzie na organizowanych targach maszyn prezentował swoje towary. Przygotowaniem jego stanowiska zajęła się profesjonalna firma niemiecka, która za swoje usługi wystawiła mu fakturę VAT. Na fakturze tej nie została wykazana kwota podatku a informacja, że ten rozlicza nabywca. Ponieważ był to wyjazd kilkudniowy, podatnik z pracownikiem nocowali w niemieckim hotelu oraz korzystali z usług gastronomicznych pobliskiej restauracji. Za świadczone usługi zarówno hotel jak i restauracja także wystawili faktury lecz z naliczonym podatkiem od wartości dodanej. Czy powyższe usługi podatnik powinien rozliczyć w ramach importu usług i wykazać je w informacji podsumowującej?

Sama definicja importu usług znalazła się w art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. Pod pojęciem tym kryje się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. podatnicy w postaci osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będący usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej tudzież stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju.

Konieczne jest przy tym ustalenie, jakie jest miejsce opodatkowania (świadczenia) tychże usług. Trzeba bowiem pamiętać, że w Polsce opodatkowane są jedynie te usługi, które są świadczone na terytorium kraju bądź których świadczenie uznaje się za dokonane na terytorium kraju, czyli w naszym przypadku terytorium Polski.

Ogólna zasada miejsca świadczenia została określona w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że miejscem świadczenia usług, gdy te są świadczone na rzecz podatnika, jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zasada ta ma zastosowanie m.in. w przypadku usług organizacji targów. Co za tym idzie, od tych usług polski podatnik powinien rozpoznać import usług oraz rozliczyć podatek VAT.

Inaczej jest w przypadku usług hotelowych i gastronomicznych. Pierwsze z wymienionych mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 28e ustawy o VAT, który to mówi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym m.in. usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji (ośrodki wczasowe, miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi) jest miejsce położenia nieruchomości. Co za tym idzie, jeżeli hotel, z którego usług noclegowych podatnik korzystał, znajduje się w Niemczech, tam też usługi te winny być opodatkowane, a co za tym idzie, nie powstaje z tego tytułu po stronie polskiego przedsiębiorcy obowiązek rozpoznania oraz rozliczenia importu usług.

Z kolei w przypadku usług gastronomicznych miejsce ich opodatkowania określa się zgodnie z art. 28i ustawy o VAT – miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi te są faktycznie wykonywane. Co za tym idzie – te także w naszym przypadku są opodatkowane w Niemczech.

Obowiązek rozliczenia importu usług zatem na naszym podatniku będzie ciążył jedynie w stosunku do usług organizacji targów, które na jego rzecz świadczyła firma niemiecka.

Żadne z powyższych usług nie podlegają jednak wykazaniu w informacji podsumowującej. W tych bowiem zgodnie z art. 100 ust. 1 wykazuje się jedynie usługi świadczone dla podatników unijnych. Nie ma natomiast obowiązku ujmowania w nich usług nabywanych od zagranicznych podatników, co potwierdza także brak przewidzianych w deklaracji VAT-UE rubryk dla takich czynności.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.