eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zaległe ubezpieczenie zdrowotne: odliczenie składek

Zaległe ubezpieczenie zdrowotne: odliczenie składek

2012-03-16 09:30

Składki za ubezpieczenie zdrowotne podlegają wykazaniu i odliczeniu za rok, w którym zostały faktycznie zapłacone. Tym samym, jeżeli w roku 2011 zostały one zapłacone za lata ubiegłe, w tym roku podlegają odliczeniu - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24.02.2012 r. nr IPTPB1/415-328/11-2/ASZ.
Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W 2004 r. wnioskodawca zawarł z prezesem zarządu kontrakt menedżerski, który obowiązywał do końca 2010 r., a na podstawie którego prezes pobierał wynagrodzenie, od którego wnioskodawca jako płatnik obliczał oraz pobierał zaliczki na podatek dochodowy.
Podczas trwania kontraktu od uzyskanego przez prezesa dochodu wnioskodawca nie obliczał i nie pobierał składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2011 r. została u niego przeprowadzona kontrola z ZUS-u, która ujawniła, że postępowanie takie było nieprawidłowe – składka winna być naliczana. Wnioskodawca zatem dokonał korekt deklaracji ZUS za lata 2004-2010 i w październiku 2011 r. zapłacił zaległe składki. Łączna wartość składek wyniosła 60 432,53 zł, zaś łączna kwota składek, które mogłyby być odliczone od podatku, gdyby zostały one uiszczone w terminie wyniosła 52 588,90 zł. Wnioskodawca zadał pytanie, kiedy powyższe składki należy odliczyć od podatku dochodowego oraz w jakiej wysokości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to były następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, może odliczyć zaległe składki za lata 2004 - 2010, które zostały zapłacone w 2011 r. od dochodu w roku 2011.

Kwestię powyżej opisaną regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). W myśl art. 27b ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027):
• opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wnioskodawca uważa, iż w odniesieniu do deklaracji PIT-4 za lata 2004 – 2010, sporządzone przez płatnika deklaracje na zaliczkę miesięczną od dokonywanych wypłat wynagrodzeń za powyższy okres oraz sporządzone przez płatnika imienne informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 za 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 winny zawierać prawidłowe kwoty pobranych i podlegających odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru) składek na ubezpieczenie zdrowotne a także pobranych w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, płatnik ma obowiązek w informacji PIT-11 za ww. okres wykazać zaistniały w trakcie roku podatkowego stan faktyczny i nie powinien składać korekt deklaracji PIT-4 za okres od 2004 do 2010 r. Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, a zatem podatnik może odliczyć od podatku składki zaległe za lata 2004-2010 jeżeli zostały one zapłacone w 2011 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania drugiego, może odliczyć od podatku dochodowego w 2011 r. składki dotyczące lat 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010, które zapłacił w 2011 r. w takiej samej wysokości, w jakiej mógłby je odliczyć od podatku w latach 2004 - 2010. Oznacza to, jak podnosi Wnioskodawca, że jeżeli łącznie w okresie 2004 - 2010 r., płatnik mógłby odliczyć od podatku kwotę 52.588,90 zł (stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru), to jest w roku: 2004 – 2.278,50 zł, 2005 – 3.589,40 zł, 2006 – 5.660,00 zł, 2007 – 11.174,00 zł, 2008 – 9.529,00 zł, 2009 – 8.702,00 zł, 2010 – 11.656,00 zł, to jeśli składki odnoszące się do tych przeszłych okresów zapłacono w 2011 r., to od podatku w tym roku może odliczyć kwotę 52.588,90 zł.

Zgodnie z zapisem art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Jeżeli przedmiotowe składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały w 2011 r. pobrane przez płatnika, w ocenie Wnioskodawcy, będzie możliwe ich odliczenie w 2011 r. i wykazanie kwoty pobranej składki zdrowotnej do kwoty 7,75% podstawy wymiaru tej składki.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: