eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Jak uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego?

2012-03-17 06:49

Podatnicy w celu potwierdzenia określonych faktów niejednokrotnie muszą legitymować się stosownymi zaświadczeniami, w tym m.in. o długach, dochodach lub obrotach. Aby je uzyskać, trzeba złożyć stosowny wniosek. Zdarza się jednak, że sam wniosek nie wystarczy.
Wniosek w sprawie
Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Przy czym jest ono potwierdzeniem informacji, jakimi organ dysponuje, w tym m.in. o: dochodach i obrotach firmy, zaległościach, zobowiązaniach spadkodawcy. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wynika to z art. 306a § 2 Ordynacji podatkowej.

Aby uzyskać zaświadczenie, trzeba złożyć wniosek. Powinien on zawierać elementy określone w art. 168 Ordynacji podatkowej, w tym m.in.: oznaczenie organu, do którego jest wnoszony, dane identyfikujące podatnika, treść żądania i podpis. Wprawdzie można napisać go samemu, wiele urzędów opracowało jednak własne druki, z których można skorzystać. Sporządzając wniosek, istotne jest, aby dokładnie sprecyzować, jakie informacje mają być potwierdzone.

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać na jego adres. Niektóre urzędy zezwalają na przesłanie go faksem, po otrzymaniu którego uruchamiają procedurę wystawienia zaświadczenia. Przed jego odbiorem trzeba jednak dostarczyć oryginał wniosku i inne wymagane dokumenty.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy skierować do organu podatkowego właściwego miejscowo i rzeczowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Wynika to z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Pozostałe wymogi
Za wydanie zaświadczenia na ogół trzeba zapłacić opłatę skarbową. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju żądanego zaświadczenia. Wpłaca się ją w kasie lub na rachunek urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Natomiast urzędowi trzeba przekazać dowód jej uiszczenia. Można dołączyć go od razu do składanego wniosku bądź dostarczyć w ciągu trzech dni od jego złożenia.

Istnieją przypadki, gdy do wniosku o wydanie zaświadczenia trzeba dołączyć zgodę na jego wydanie. Chodzi o sytuacje, gdy stan długów podatkowych podatnika chce poznać nie on sam, lecz inne osoby lub podmioty, np. nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, kontrahenci podatnika prowadzący działalność gospodarczą, banki, rozwiedziony małżonek. Wówczas potrzebna jest zgoda pisemna z podpisem podatnika poświadczonym urzędowo lub notarialnie. Podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości, związanych z działalnością gospodarczą, stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną dla celów tej działalności.

Zgoda na wydanie zaświadczenia nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania tego dokumentu występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Musi jednak złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie, że takie właśnie stosunki majątkowe istnieją między nimi. Służy do tego formularz ORD-M.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić także pełnomocnik wnioskodawcy. Powinien on jednak legitymować się stosownym pełnomocnictwem, które należy dołączyć do wniosku.

Wydanie zaświadczenia
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy ma być ono wystawione na żądanie innej osoby niż podatnik, termin ten biegnie od dnia złożenia oświadczenia podatnika wyrażającego na to zgodę. Z kolei zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (CFR-2) powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Należy zwrócić uwagę, że urząd skarbowy przed wydaniem zaświadczenia może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jeżeli ustalenia co do istnienia określonego stanu faktycznego lub prawnego odpowiadają żądaniu wnioskodawcy, wydawane jest zaświadczenie. Można odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika bądź poprosić o przesłanie pod wskazany adres.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli organ podatkowy nie ma możliwości potwierdzenia danych zgłoszonych przez podatnika, to nie ma obowiązku wydania dotyczącego ich zaświadczenia. Ma to miejsce wówczas, gdy wnioskodawca domaga się wystawienia zaświadczenia o treści, która jest niezgodna z danymi znajdującymi się w urzędzie.

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Jeżeli żądanie wydania zaświadczenia nie zawiera identyfikatora podatkowego NIP albo numeru PESEL, a wnioskodawca nie został zwolniony z obowiązku ewidencyjnego lub nie został objęty obowiązkiem ewidencyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników albo w przepisach o ewidencji ludności, organ podatkowy po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej pozostawia żądanie bez rozpatrzenia.

§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. nr 293, poz. 1726)


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.