eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

2012-06-01 12:07

Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

Przewóz pracowników © Antrey - Fotolia.com

Nasza spółka zapewnia pracownikom nieodpłatny przewóz do pracy i również z miejsca pracy. Z przewoźnikiem rozliczamy się ryczałtowo według liczby przejechanych kilometrów. Nie prowadzimy ewidencji przewożonych osób, a zatem nie można ustalić, który pracownik korzystał z przewozu na jakiej trasie. Czy w takiej sytuacji po stronie pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu? Kiedy nie można ustalić nieodpłatnego świadczenia?
CIT
Koszty pracownicze są, co do zasady, kosztami pośrednio związanymi z uzyskaniem przychodów. Koszty pośrednie mogą być potrącane w dacie ich poniesienia. Jednak w przypadku należności wypłacanych ze stosunku pracy mogą one być uznane za koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji w terminie wynikającym z prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybieniu temu terminowi kosztem mogą być tylko należności ze stosunku pracy, które zostały wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownika.

PIT
Przychodami pracownika ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przychodem pracownika są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak spółka może finansować dojazd pracowników?
Finansowanie pracownikowi dowozu do pracy może konkretyzować się w postaci finansowania biletów miesięcznych (autobusowych, kolejowych itp.), zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika na jego dojazd do pracy bądź jak w omawianym przykładzie pracodawca może organizować pracownikom dowóz do miejsca pracy.

fot. Antrey - Fotolia.com

Przewóz pracowników

Przewóz pracowników to ich przychód podatkowy?

Czy dofinansowanie przejazdu do pracy jest przychodem pracowników?
Dofinansowanie dojazdu pracowników do pracy rodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy taki wydatek na rzecz pracownika jest dla niego przychodem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie ma wątpliwości co do powstania przychodu u pracownika w wartości otrzymanego świadczenia, w przypadku gdy pracodawca finansuje dojazd do pracy w postaci zapłaty za bilety miesięczne (kwartalne itp.) uprawniające do korzystania ze środków transportu.
Podobnie doliczeniu do przychodu ze stosunku pracy pracownika będą podlegać świadczenia polegające na zwrocie kosztów dojazdu pracownika do pracy.

W powyższych sytuacjach wysokość świadczenia z tytułu dofinansowania dojazdu do pracy jest skonkretyzowana zarówno co do kwoty, jak i osoby. Nie ma więc wątpliwości, czy pracownik skorzystał z tego świadczenia, a tym samym należy je uznać za przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. W określonych przepisami ustawy sytuacjach zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy jest zwolniony od opodatkowania, jeśli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o PIT). Najczęściej zwolnienie to dotyczy pracowników służb mundurowych, odrębne ustawy regulujące ich pracę przewidują bowiem zwrot przez zakład kosztów dojazdu do pracy.


Miesięcznik Koszty w Firmie. W jednej publikacji znajdziesz rozwiązania dotyczące rozliczania kosztów w firmie z punktu widzenia 3 dziedzin: podatków dochodowych, VAT, ustawy o rachunkowości.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: