eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Sprzedaż działek budowlanych z VAT-em?

Sprzedaż działek budowlanych z VAT-em?

2012-06-13 13:06

Sprzedaż działek budowlanych z VAT-em?

Działki budowlane © rozman - Fotolia.com

Podejmowanie czynności typu: uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych oraz działania marketingowe w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, stanowią o aktywności w zakresie obrotu nieruchomościami, które mogą wskazywać, że czynności sprzedającego przybierają formę zawodową (profesjonalną). W takiej sytuacji sprzedaż działek może być uznana za dokonaną przez podatnika i podlegającą opodatkowaniu VAT.
(wyrok WSA w Szczecinie z 15 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 1002/11 - orzeczenie prawomocne)

W sprawie rozstrzyganej przez WSA skarżąca dokonywała sprzedaży działek przekształconych z rolnych w budowlane. Uznała, że sprzedaż działek jest sprzedażą prywatnego majątku, która to czynność nie podlega opodatkowaniu VAT.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się WSA, orzekając jak wyżej.

A ponadto, jak orzekł WSA w uzasadnieniu, w rozpatrywanej sprawie - z inicjatywy skarżącej - uległo zmianie przeznaczenie nieruchomości gruntowej z rolnej pod zabudowę. Nieruchomość ta została odrolniona i uzbrojona w podstawowe media (tj. instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacyjno-sanitarną), a następnie podzielona na kilkadziesiąt działek przeznaczonych pod zabudowę. To - zdaniem sądu - przemawiało za tym, że aktywność skarżącej w przedmiocie zbycia przekształconych i wydzielonych z nabytego gruntu działek jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Ponadto skarżąca systematycznie dokonywała sprzedaży przekształconych i podzielonych działek, zaś uzyskane z ich sprzedaży środki pieniężne inwestowała w zakup kolejnych nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, WSA uznał, że tak złożone czynności, polegające na przekształceniu gruntu, jego podzieleniu na działki budowlane oraz przygotowaniu ich do sprzedaży, wyczerpują definicję działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Sprzedaż działek powinna być zatem opodatkowana VAT.

fot. rozman - Fotolia.com

Działki budowlane

Sprzedaż działek budowlanych może podlegać opodatkowaniu VAT

Od redakcji:
Konieczność opodatkowania sprzedaży działek, które powstały z podziału gruntu rolnego i które zostały przekształcone na działki budowlane, od dawna jest powodem wielu sporów. Problemem jest bowiem ustalenie, czy w danej sprawie sprzedający działa jako podatnik VAT (wówczas sprzedaż działek powinna być opodatkowana), czy też jest to sprzedaż prywatnego majątku, pozostająca poza zakresem VAT. Pewne wskazówki w tym zakresie dał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) w wyroku z 15 września 2011 r. w połączonych sprawach C-180/10 i C-181/10. TS UE uznał bowiem, że sprzedaż przez rolnika działek przeznaczonych pod zabudowę nie jest opodatkowana VAT, jeżeli transakcja wynika ze zwykłego wykonywania prawa własności. Natomiast gdy rolnik podejmuje aktywne działania w celu ich sprzedaży, występuje on w roli podatnika. Przytoczony wyrok WSA wpisuje się w to orzeczenie, gdyż również w tym przypadku szczególny nacisk położono na podejmowanie aktywnych działań w celu odsprzedaży działek.

Zaznaczamy, że to, czy w danej sprawie mamy do czynienia ze sprzedażą działek w ramach działalności gospodarczej, czy też w ramach sprzedaży majątku prywatnego, w każdym przypadku wymaga zbadania okoliczności faktycznych. Powyższy wyrok może być jedynie wskazówką, na jakie elementy podatnik powinien zwrócić uwagę przy kwalifikowaniu danej czynności.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: