eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek VAT: kiedy decyzja wymiarowa?

Podatek VAT: kiedy decyzja wymiarowa?

2012-07-05 13:35

Podatek VAT: kiedy decyzja wymiarowa?

Podatek VAT © Ruff - Fotolia.com

Podatki w Polsce mają charakter deklaratoryjny który oznacza, że to podatnicy deklarują wysokość podatku, który winni przekazać fiskusowi. Tak też jest z podatkiem VAT - w składanych deklaracjach podatnicy podają kwoty podatku podlegającego wpłacie (czy też zwrotowi) na konto urzędu. Powyższe jednak organy podatkowe mogą kontrolować i w razie stwierdzenia uchybień zmieniać.
Art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników VAT m.in. obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracji na potrzeby tego podatku za okresy kwartalne lub miesięczne w określonych terminach. Mówi on także, że zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.

Art. 21 §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej mówi natomiast, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. §2 tego przepisu dodaje, że jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony wyżej, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty.

Tym samym zarówno przepisy ustawy o podatku VAT jak i Ordynacji wskazują, że co do zasady za prawidłowe należy przyjmować kwoty zobowiązań podatkowych zadeklarowane przez podatnika w składanych przez niego deklaracjach. Trzeba jednak pamiętać, że organy podatkowe mają prawo skontrolowania, czy wykazane wartości są prawidłowe, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, określić je w prawidłowej wysokości w wydanej decyzji.

O powyższym traktują §3 i 3a przytoczonego wyżej przepisu Ordynacji podatkowej. Mówią one mianowicie, że jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (§3 tego przepisu). Natomiast jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że kwota zwrotu podatku lub kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (§3a tego przepisu).

fot. Ruff - Fotolia.com

Podatek VAT

Za prawidłowe należy przyjmować kwoty zobowiązań podatkowych zadeklarowane przez podatnika w składanych przez niego deklaracjach

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, że organ podatkowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wyda decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości nie tylko wtedy, gdy jego wartość wykazana przez podatnika została zaniżona (tudzież zawyżona została kwota zadeklarowanego zwrotu lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy), ale także wówczas, gdy wykazane kwoty były wyższe od należnych fiskusowi (czyli np. gdy zobowiązanie podatkowe zostało zawyżone). Decyzję taką wyda także wówczas, gdy podatnik wykaże kwotę do zwrotu, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, tudzież gdy w ogóle nie złożył deklaracji (mimo ciążącego na nim obowiązku w tym zakresie).

Warto jednak pamiętać, że naprawienie stwierdzonych nieprawidłowości nie zawsze musi zakończyć się decyzją wymiarową organu. Przed rozpoczęciem kontroli podatkowej, a także po jej zakończeniu, a przed rozpoczęciem postępowania podatkowego, podatnik ma bowiem prawo do złożenia korekty deklaracji. Korektę taką można złożyć także po zakończeniu postępowania podatkowego. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że prawo do jej złożenia przysługuje jedynie w zakresie nieobjętym wydaną przez organ decyzją.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.