eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przekazanie samochodu na cele prywatne: podatek VAT

Przekazanie samochodu na cele prywatne: podatek VAT

2012-09-20 13:57

Przekazanie samochodu na cele prywatne: podatek VAT

Przekazanie samochodu na cele prywatne: podatek VAT © Maksim Toome - Fotolia.com

Czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, traktowaną na równi z odpłatną dostawą, jest także przekazanie składników majątku firmy na inne cele aniżeli związane z jej prowadzeniem, o ile przy nabyciu tych składników majątku przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Do przekazań takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprzedaży.
Rozpatrzmy następującą sytuację: Pod koniec 2010 r. podatnik wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy za kwotę 5 000 zł netto. Od zakupu tego odliczył podatek VAT w wysokości 60% jego wartości wykazanej na fakturze i sam pojazd zaliczył do środków trwałych firmy. Obecnie (tj. w 2012 r.) zamierza pojazd wycofać z firmy i przeznaczyć na swoje cele osobiste. Jakie obowiązki w związku z tym ciążą na nim z punktu widzenia podatku VAT? Czy musi tę czynność opodatkować?

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, iż przez odpłatną dostawę towarów należy tutaj rozmieć także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Co za tym idzie, ponieważ nasz podatnik miał prawo do odliczenia części podatku VAT w stosunku do wykupionego z leasingu samochodu, jego przekazanie na cele osobiste będzie traktowane jak odpłatna dostawa podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W naszym przypadku jednakże podatek ten nie wystąpi, a to dlatego, że do tej „sprzedaży” będzie stosowane zwolnienie określone w §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie VAT. Przepis ten mówi, że zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku określonej w fakturze nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy (w myśl tego przepisu towarem używanym jest ruchomość, której okres używania przez podatnika dokonującego jego dostawy wyniósł co najmniej pół roku od nabycia prawa do rozporządzania nią jak właściciel).

fot. Maksim Toome - Fotolia.com

Przekazanie samochodu na cele prywatne: podatek VAT

Czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, traktowaną na równi z odpłatną dostawą, jest także przekazanie składników majątku firmy na inne cele aniżeli związane z jej prowadzeniem, o ile przy nabyciu tych składników majątku przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego

W związku z powyższym, w naszym przypadku pomimo tego, że przekazanie samochodu jest traktowane jak odpłatna dostawa towaru, podatek VAT nie wystąpi, gdyż dostawa ta będzie korzystała ze zwolnienia.

Niemniej przedsiębiorca winien tutaj pamiętać o ciążących na nim obowiązkach nałożonych przepisami ustawy o VAT. Musi on mianowicie czynność tę udokumentować fakturą wewnętrzną (co wynika z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT). Na fakturze tej należy podać podstawę opodatkowania (w tym przypadku wartość rynkową samochodu), i stawkę VAT „zw”. Jak łatwo zauważyć, kwota netto i brutto będą identyczne. Na fakturze powinien on także zamieścić podstawę prawną zastosowanego zwolnienia z podatku VAT (czyli wspomniany już wyżej §13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VAT).

Powyższą fakturę należy wykazać w ewidencji VAT i następnie przenieść do deklaracji.

Ponadto z uwagi na fakt, iż wskutek przekazania samochodu na cele osobiste, gdy czynność ta była zwolniona z podatku, w chwili jej dokonania zmienia się przeznaczenie samochodu (z działalności opodatkowanej na czynność zwolnioną). W związku z tym należy się zastanowić, czy nie jest konieczne dokonanie korekty odliczenia podatku z faktury wykupu samochodu z leasingu zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

Wykup ten nastąpił niecałe 2 lata przed przekazaniem samochodu na cele osobiste. Wartość początkowa tego pojazdu nie przekroczyła z kolei kwoty 15 000 zł (auto wykupiono za cenę 5 000 zł plus należny podatek VAT). W związku z tym na podatniku nie będzie ciążył obowiązek dokonania korekty wcześniej odliczonego przy zakupie samochodu podatku VAT. W stosunku do środków trwałych, których wartość początkowa nie przekraczała 15 000 zł bowiem korekty takiej dokonuje się jedynie wówczas, gdy od oddania danego składnika majątku do używania do chwili zmiany jego przeznaczenia (z wykorzystywanego do czynności opodatkowanych na zwolnione) nie upłynie okres 12 miesięcy. W naszym przypadku okres ten był dłuższy, w związku z czym korekta nie będzie miała miejsca.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: