eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

2012-09-21 13:25

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości? © fot. mat. prasowe

Ustawodawca różnicuje obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości w zależności od tego, kto jest jej właścicielem. W przypadku osób fizycznych obowiązki ograniczają się w zasadzie do zapłacenie podatku oraz poinformowania organu podatkowego o ewentualnych zmianach w zakresie opodatkowania tym podatkiem. Osoby prawne muszą natomiast co roku składać dodatkowo deklaracje na ten podatek.
Art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku.

Ust. 7 przytoczonego wyżej przepisu wskazuje zaś, że podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jak zatem łatwo zauważyć, na bazie powyższych przepisów obowiązki podatkowe nakładane na podatników będących osobami fizycznymi, w ramach podatku od nieruchomości zostały ograniczone do poinformowania organów podatkowych o powstaniu obowiązku podatkowego, jego wygaśnięciu, czy też zmianach wpływających na wysokość tego podatku oraz jego zapłaty w określonych terminach. Wysokość podatku określa natomiast organ podatkowy w drodze decyzji.

Inaczej jest w przypadku m.in. osób prawnych. Otóż art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości tego podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

fot. mat. prasowe

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości?

Ustawodawca różnicuje obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości w zależności od tego, kto jest jej właścicielem

Co za tym idzie, zakres obowiązków ciążących na osobach prawnych, odnoszących się do podatku od nieruchomości, jest dużo szerszy, aniżeli w stosunku do osób fizycznych. Podmioty takie muszą bowiem same określać, w składanej deklaracji, wysokość tego podatku. Muszą go także płacić co miesiąc.

W niektórych sytuacjach powyższe obowiązki ciążyć będą także na osobach fizycznych. Kwestię tę reguluje art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Warto w tym miejscu wspomnieć o art. 3 ust. 4 przytoczonej ustawy, który mówi że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Niestety ustawodawca zapomniał wskazać, czy w sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, należy złożyć jedną deklarację na podatek od nieruchomości podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli, tudzież czy każdy ze współwłaścicieli winien złożyć taką deklarację odrębnie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.