eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

2012-09-21 13:25

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości? © fot. mat. prasowe

Ustawodawca różnicuje obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości w zależności od tego, kto jest jej właścicielem. W przypadku osób fizycznych obowiązki ograniczają się w zasadzie do zapłacenie podatku oraz poinformowania organu podatkowego o ewentualnych zmianach w zakresie opodatkowania tym podatkiem. Osoby prawne muszą natomiast co roku składać dodatkowo deklaracje na ten podatek.
Art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wymiaru tego podatku.

Ust. 7 przytoczonego wyżej przepisu wskazuje zaś, że podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jak zatem łatwo zauważyć, na bazie powyższych przepisów obowiązki podatkowe nakładane na podatników będących osobami fizycznymi, w ramach podatku od nieruchomości zostały ograniczone do poinformowania organów podatkowych o powstaniu obowiązku podatkowego, jego wygaśnięciu, czy też zmianach wpływających na wysokość tego podatku oraz jego zapłaty w określonych terminach. Wysokość podatku określa natomiast organ podatkowy w drodze decyzji.

Inaczej jest w przypadku m.in. osób prawnych. Otóż art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości tego podatku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

fot. mat. prasowe

Dla kogo deklaracja na podatek od nieruchomości?

Ustawodawca różnicuje obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości w zależności od tego, kto jest jej właścicielem

Co za tym idzie, zakres obowiązków ciążących na osobach prawnych, odnoszących się do podatku od nieruchomości, jest dużo szerszy, aniżeli w stosunku do osób fizycznych. Podmioty takie muszą bowiem same określać, w składanej deklaracji, wysokość tego podatku. Muszą go także płacić co miesiąc.

W niektórych sytuacjach powyższe obowiązki ciążyć będą także na osobach fizycznych. Kwestię tę reguluje art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nim jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Warto w tym miejscu wspomnieć o art. 3 ust. 4 przytoczonej ustawy, który mówi że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Niestety ustawodawca zapomniał wskazać, czy w sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, należy złożyć jedną deklarację na podatek od nieruchomości podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli, tudzież czy każdy ze współwłaścicieli winien złożyć taką deklarację odrębnie.

Zobacz także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.