eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Łączne sprawozdanie finansowe spółek

Łączne sprawozdanie finansowe spółek

2012-11-04 11:36

Łączne sprawozdanie finansowe spółek

Łączne sprawozdanie finansowe spółek © apops - Fotolia.com

Spółka z o.o. prowadząca działalność na terenie Polski otworzyła swój oddział w Niemczech, gdzie zarejestrowała się w tamtejszym urzędzie do celów podatkowych. Podatek dochodowy i VAT będzie płacony w Niemczech z tytułu działalności prowadzonej na terenie Niemiec, natomiast do polskiego urzędu będzie płacony podatek z tytułu działalności prowadzonej w Polsce. Na koniec roku obrachunkowego bilans zrobiony w Niemczech będzie łączony z bilansem zrobionym w Polsce. Czy powinniśmy gdzieś zgłosić informację o oddziale w Niemczech? Jak poprawnie w praktyce połączyć oba te sprawozdania?
Należy złożyć informację o otwarciu oddziału do KRS i sporządzić łączne sprawozdanie finansowe. Dane o posiadanych oddziałach podlegają zgłoszeniu do rejestru sadowego. Zgodnie z art. 38 ustawy o KRS są wpisywane w dziale 1 rejestru przedsiębiorców.

fot. apops - Fotolia.com

Łączne sprawozdanie finansowe spółek

Zgodnie z art. 51 ust. 1 UoR spółka powinna sporządzać łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów.


Zgodnie z art. 51 ust. 1 UoR spółka powinna sporządzać łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów. Konieczne jest tu dokonanie wyłączeń:
  • aktywa i fundusze wydzielone,
  • wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,
  • przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami,
  • wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów.

Można nie dokonywać tych wyłączeń, jeżeli nie wpływa to ujemnie na spełnienie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 UoR, czyli wiernego i rzetelnego obrazu.

Ponadto, zgodnie z art. 51 ust 2 UoR, dane wynikające z bilansów tych oddziałów, wyrażone w walutach obcych, powinny zostać przeliczone na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, natomiast z rachunku zysków i strat – po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach – po kursie będącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni rok obrotowy i dzień kończący bieżący rok obrotowy, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe na skutek tych przeliczeń różnice wykazuje się w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki, w pozycji „Różnice kursowe z przeliczenia”, jako składnik kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Podstawa prawna:
- art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- art. 38 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.).

Czasopismo "Rachunkowość dla Praktyków" to praktyczne wskazówki dotyczące najnowszych zmian w podatkach, rachunkowości i ubezpieczeniach społecznych, przeznaczone dla doświadczonych księgowych i głównych księgowych, dla kogoś takiego jak Ty!

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: